Anunț public privind decizia etapei de încadrare

           MUNICIPIUL SUCEAVA, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, județul Suceava, titular al proiectului ˮConstruire Aquapark în cadrul Complexului Sportiv din municipiul Suceava”, organizare de șantier, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în municipiul Suceava, parcela cad. nr. 57721, județul Suceva.

          Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, județul Suceava, în zilele de luni - vineri, între orele 9 – 13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

Inchide