Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi unice – funcții contractuale de execuție vacante la Direcția Generală a Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, pe perioadă nedeterminată, respectiv:
- Inspector de specialitate, gradul I la Serviciul Spații verzi – Compartimentul Spații verzi;
- Inspector de specialitate, gradul IA la Serviciul Parc Auto;

Inchide