MUNICIPIUL SUCEAVA cu sediul în mun. Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, jud. Suceava, titular al proiectului Obținere autorizație de construire pentru amenajare „Zona de agrement Pădure Zamca” și organizare de șantier; Obținerea autorizației administratorului drumului pentru racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în mun. Suceava, str. Zamca, jud. Suceava.
  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 15:00 și vineri, între orele 8:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.
  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

Inchide