ANUNȚ 

      În vederea finalizării procedurii de expropriere și acordare de despăgubiri aferente imobilelor - garaje expropriate în scopul realizării obiectivului de investiții ”Parcare supraterană etajată pe strada Ștefan Tomșa”, Municipiul Suceava anunță începerea, în data de 15.09.2023, a activității Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real referitor la bunurile imobile – garaje expropriate în vederea realizării obiectivului de investiții ”Parcare supraterană etajată pe strada Ștefan Tomșa”, la sediul Primăriei Suceava din Bd. 1 Mai nr. 5A.
     Tabelele cu imobilele proprietate privată expropriate  vor fi afișate începând cu data de 15.09.2023 la sediul Consiliului local al Municipiului Suceava și pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava”
      În termen de 10 zile de la momentul prezentului ANUNȚ, respectiv perioada 15.09 – 25.09.2023 titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate, precum și orice persoană care justifică un interes legitim, sunt invitați să comunice Municipiului Suceava, în atenția secretarului unității administrativ teritoriale (care asigură secretariatul comisiei), cererile formulate în temeiul art. 19 alin. 2 din Legea nr. 255/2010 și art. 15 alin. 1 din HG nr. 53/2011 de acordare a despăgubirilor, în situația în care nu au îndeplinit deja aceste formalități”.

Inchide