Anunţ de atribuire
la licitaţia deschisă
”Servicii de publicitate”, cod CPV: 79341000-6
 
 
1.    Autoritatea contractantă:Municipiul Suceava, cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, telefon: 0230/212696, fax: 0230/520593, e-mail: primsv@primariasv.ro, cod fiscal: 4244792.
2.    Procedura de atribuire aplicată: licitaţie deschisă.
3.    Contractele de servicii încheiate presupun prestarea de servicii de publicitate în presa scrisă locală, radio local şi TV local, cod CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate.
4.    Data atribuirii contractelor: 22.06.2011.
5.    Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
6.    Numărul de oferte primite: pentru Loturile 1, 2, 3 şi 4 s-a primit câte o ofertă, iar pentru Lotul 5nu s­-a primit nicio ofertă.
7.    Denumirea ofertanţilor câştigători:
·          Asocierea dintre: S.C. Crai Nou S.A. , S.C. XXL Media S.R.L. şi S.C. Interpress S.R.L. , pentru Servicii de publicitate în presa scrisă locală-cotidian (Lot 1).Valoarea contractului este de 400.000 lei fără TVA;
·          S.C. Media Rom-Sor S.R.L. , pentru Servicii de publicitate în presa locală- săptămânal (Lot 2). Valoarea contractului este de 50.000 lei fără TVA;
·          Asocierea dintre: S.C. Impact Media S.R.L. , S.C. Radio Top 91 S.R.L. , S.C. Stil Media S.R.L. şi S.C. New Waves Production S.R.L. , pentru Servicii de publicitate radio (Lot 3).Valoarea contractului este de 98.000 lei fără TVA;
·          Asocierea dintre: S.C. B.G. Media S.R.L. , S.C. Media Ten Productions S.R.L. şi S.C. Inter Media S.R.L. , pentru Servicii de publicitate TV (Lot 4). Valoarea contractului este de 250.000 lei fără TVA.
8.    Valoarea totală a contractelor este de 798.000 lei fără TVA.
9.    Anunţul de participare a fost publicat în S.E.A.P. cu nr. 120327 din data de 30.04.2011.
10. Anunţul de atribuire a fost publicat în S.E.A.P. cu nr. 111477 din data de 15.07.2011.
11. Lotul 5 (Publicitate în presa  centrală-cotidian) a fost anulat, în conformitate cu art. 209, alin. (1), lit. c) din O.U.G. 34/2006, deoarece pentru acest lot nu s-a depus nicio ofertă.
Inchide