In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale, aprobata prin Legea nr. 291/2002, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa asigure implementarea unui sistem electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale.

Sistemul electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale eTax poate fi accesat la adresa: www.primsv-de.ro

Interfata web contine informatii cu privire la taxele si impozitele locale, termenele de plata, modalitatea de calcul, informatii generale cu privire la Sistem, informatii despre bancile atestate in Sistem, informatii cu privire la perioada in care se face actualizarea Registrului Sistemului, un ghid de utilizare a Sistemului, precum si alte informatii utile utilizatorilor Sistemului.

Folosirea Sistemului se poate face in baza unui nume de utilizator si a unei parole de acces pe care le puteti obtine dupa completarea formularului de inregistrare la sediul Primariei Municipiului Suceava din B-dul 1 Mai nr. 5A. Pentru informatii suplimentare va rugam sa sunati la nr. de telefon 0230-212696 int. 224 – persoane de contact: Gabriela Potorac, Edmon Manolache.

Registrul Sistemului contine informatii referitoare exclusiv la contribuabilii inregistrati ca utilizatori ai Sistemului. In urma obtinerii parolei, orice utilizator are acces numai la informatiile privind propria persoana.

Pentru realizarea de plati prin Internet este necesar sa fiti posesorul unui cont bancar curent si a unui contract e-BCR-Internet Banking cu Banca Comerciala Romana.