ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
Anexa nr.16A
Operator de date cu
caracter personal 10879
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI SUCEAVA
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
59107 din 12/08/2019 Data căsătoriei 21/08/2019

PUBLICAȚIE

Astăzi 12/08/2019 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CRUDU MIHAI-IONUŢ (numele şi prenumele), în vârstă de 32 ani, cu domiciliul in SUCEAVA (localitatea), sat - , judeţul /sectorul SUCEAVA şi a d-nei (d-rei) FULGANU LOREDANA (numele şi prenumele), în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în IPOTEŞTI (localitatea), sat IPOTEŞTI , judeţul/sectorul SUCEAVA .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,