ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
Anexa nr.16A
Operator de date cu
caracter personal 10879
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI SUCEAVA
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
59394 din 14/08/2019 Data căsătoriei 25/08/2019

PUBLICAȚIE

Astăzi 14/08/2019 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COSTEC ALEXANDRU-NICOLAE (numele şi prenumele), în vârstă de 28 ani, cu domiciliul in SUCEAVA (localitatea), sat - , judeţul /sectorul SUCEAVA şi a d-nei (d-rei) CRIHAN ELENA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în FÂNTÂNELE (localitatea), sat STAMATE , judeţul/sectorul SUCEAVA .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
PÎNZARI ELENA