ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
Anexa nr.16A
Operator de date cu
caracter personal 10879
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI SUCEAVA
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
59236 din 13/08/2019 Data căsătoriei 22/08/2019

PUBLICAȚIE

Astăzi 13/08/2019 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui STRATON RĂZVAN-COSMIN (numele şi prenumele), în vârstă de 27 ani, cu domiciliul in SUCEAVA (localitatea), sat - , judeţul /sectorul SUCEAVA şi a d-nei (d-rei) BĂLĂU VANESSA-FLORENTINA (numele şi prenumele), în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în VATRA-DORNEI (localitatea), sat - , judeţul/sectorul SUCEAVA .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,