Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare
pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului proiecte europene și strategii de dezvoltare din cadrul Direcției proiecte europene, turism, cultură și …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului de promovare organizat în data de 23.12.2020
pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef birou al Biroului Control activități …
mai multe detalii »
Rezultatul final la concursul de promovare organizat în data de 21.12.2020
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șef Birou relații publice și administrativ din cadrul Direcţiei de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la concursul de promovare din data de 23.12.2020,
pentru ocuparea funcției publice vacante de șef birou al biroului control activități …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul de promovare din data de 23.12.2020,
pentru ocuparea funcției publice vacante de șef birou al biroului control activități …
mai multe detalii »
Rezultatul la interviul concursului de promovare organizat în data de 21.12.2020
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șef Birou relații publice și administrativ din cadrul Direcţiei de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat în data de 21.12.2020
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șef Birou relații publice și administrativ din cadrul Direcției de Asistență …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați pentru concursul de promovare ce va avea loc în data de 23.12.2020
pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef birou al biroului control activități comerciale - poliția …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru examenul organizat în data de 16 decembrie 2020
pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Primăriei municipiului …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru examenul organizat în data de 16 decembrie 2020
pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Primăriei municipiului …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru examenul organizat în data de 16 decembrie 2020
pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Primăriei municipiului …
mai multe detalii »
Rezultatele examenului organizat în data de 14.12.2020
pentru promovarea în funcțiile contractuale de horticultor, tr.I, floricultor, tr.I, mecanic utilaje, tr.I la Serviciul Spații verzi, fochist, tr.I, mecanic, tr.III la Compartimentul Atelier întreținere și reparații, mecanic la Compartimentul adm. baze sportive - Patinoarul Artificial - Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele examenului organizat în data de 14.12.2020
pentru promovarea în funcția de inspector de specialitate gr.IA la Direcția Administrația Piețelor - Serviciul investiții, reparații și …
mai multe detalii »
Rezultatele selecţiei dosarelor pentru examenul de promovare în grad profesional
imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul …
mai multe detalii »
Rezultate finale pentru concursul de promovare organizat în data de 27.11.2020
pentru ocuparea unor funcții de conducere din cadrul Direcției proiecte europene, turism, cultură și …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul de promovare organizat în data de 27.11.2020
pentru ocuparea unor funcții de conducere din cadrul Direcției proiecte europene, turism, cultură și …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul de promovare organizat în data de 27.11.2020
pentru ocuparea unor funcții de conducere din cadrul Direcției proiecte europene, turism, cultură și …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea unui post contractual vacant
de conducere din cadrul Direcţiei de Asistență Socială, respectiv: • Șef birou al Biroului relații publice și …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional/treaptă
imediat superior/superioare celui/celei deţinut/deținută pentru funcțiile contractuale de execuţie care îndeplinesc cumulativ art.554 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru
ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef birou al Biroului control activități comerciale din cadrul Poliției Locale Suceava, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și cu respectare prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.55/2020 …
mai multe detalii »
Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul de promovare organizat în data de 27.11.2020
pentru ocuparea unor funcții de conducere din cadrul Direcției proiecte europene, turism, cultură și …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare
în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ, dispozițiile art.479 alin.(1) lit.a), lit.c) și lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, …
mai multe detalii »
Rezultatele examenului organizat în data de 10.11.2020
pentru promovarea în funcţia de îngrijitor la Direcţia Generală a Domeniului Public - Serviciul …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează la data de 10 noiembrie 2020 pentru personalul contractual din cadrul
Direcţiei Generale a Domeniului Public – Serviciul administrare cimitire, examenul de  …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea a trei funcții publice de conducere vacante
din cadrul Direcției proiecte europene, turism, cultură și transport, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează și cu respectare prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Primăriei Municipiului Suceava organizat în data de …
mai multe detalii »
Rezultatele examenului organizat în data de 24.08.2020
pentru promovarea în funcție la Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatele examenului organizat în data de 24.08.2020
pentru promovarea în funcția de muncitor electrician, tr.I și muncitor telefonist, tr.I la Direcția contencios administrativ, juridică și administrativă, Serviciul …
mai multe detalii »
Rezultatele probei interviu pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Primăriei Municipiului Suceava organizat în data de …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Primăriei Municipiului Suceava organizat în data de 24.08.2020  …
mai multe detalii »
Rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare
în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Primăriei Municipiului Suceava organizat în data de 24.08.2020 …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează la data de 24 august 2020
conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior/treapta profesională imediat superioară a angajaților contractuali din cadrul Primăriei Municipiului Suceava, care îndeplinesc condițiile de participare la examenul de promovare și pentru care șefii ierarhici au întocmit referate de evaluare individuale până în ultima zi lucrătoare a trimestrului II …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează
examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ art.479 alin.(1) lit.a), lit.c) și lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează la data de 29 iulie 2020
examen de promovare în gradul profesional II al funcției de inspector de specialitate, la expirarea perioadei de debut, pentru titularul postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului investiții, reparații și administrativ din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 12.03.2020
pentru ocuparea postului contractual vacant de ingrijitor debutant - Direcția Generală a Domeniului Public - Serviciul Administrare …
mai multe detalii »
Rezultatele examenului organizat în data de 18.03.2020 pentru
promovarea în funcția de inspector de specialitate gr.II la Direcția Administrația Piețelor - Biroul Parcări auto cu …
mai multe detalii »
Rezultatele la interviul concursului organizat în data de 17.03.2020
pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor debutant - Direcția Generală a Domeniului Public - Serviciul Administrare Cimitire. …
mai multe detalii »
Rezultatul probei practice la concursul din data de 12.03.2020
pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor …
mai multe detalii »
Rezultatele finale la concursul organizat în data de 05.03.2020
pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitor - Direcția Administrația Piețelor - Complexul Comercial …
mai multe detalii »
Rezultatele la interviul concursului organizat în data de 05.03.2020
pentru ocuparea a 3 posturi vacante contractuale de îngrijitor - Direcția Administrația Piețelor - Complexul Comercial Bazar. …
mai multe detalii »
Rezultatul contestației înregistrate după afișarea rezultatului probei practice desfășurată în data de 05.03.2020 la concursul
pentru ouparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitor la Biroul Complexul Comercial Bazar din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea a unui post contractual vacant de muncitor constructor, treapta IV la Compartimentul tehnic din cadrul Serviciului investiții, reparații și administrativ - Direcţia Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 05.03.2020
pentru ocuparea a 3 posturi vacante de îngrijitor la Biroul Complexul Comercial "Bazar" - Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați la concursul din data de 12.03.2020
pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor debutant la Serviciul Administrare Cimitire - Compartimentul extindere cimitir Pacea - Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează la data de 17 martie 2020
examen de promovare în gradul profesional II al funcțiilor de inspector de specialitate, la expirarea perioadei de debut, pentru titularii posturilor de inspector de specialitate debutant din cadrul Biroului parcări auto cu autotaxare din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați la concursul din data de 05.03.2020
pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitor la Biroul Complexul Comercial ,,Bazar" - Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 24.02.2020
în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului turism și cultură – Direcția proiecte europene, turism, cultură și …
mai multe detalii »
Rezultatele finale la concursul organizat în data de 12.02.2020
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de îngrijitor și instalator tr.IV - Direcția Generală a Domeniului Public - Serviciul prestări servicii - Compartimentul salubrizare, vidanjare și Compartimentul construcții și fântâni …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrjitor debutant la Serviciul administrare cimitire - Compartimentul extindere cimitir Pacea din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele la interviul concursului organizat in data de 12.02.2020
pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor la Direcția Generală a Domeniului Public - Serviciul prestări servicii - Compartimentul salubrizare, …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea Medicină de familie în cadrul Compartimentului de medicină școlară generală - Direcția de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultatul probei practice la concursul din data de 12.02.2020
pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor la Serviciul prestări servicii - Compartimentul salubrizare, vidanjare - Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 24.02.2020
în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului turism și cultură – Direcția proiecte europene, turism, cultură și …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitor din cadrul Biroului Complexul Comercial ”Bazar” - Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 06.02.2020 în vederea ocupării unei funcții
publice de execuție vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului administrare …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 06.02.2020 în vederea ocupării
unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul …
mai multe detalii »
Lista candidaţilor selectati la concursul din data de 12.02.2020
pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor la Serviciul prestări servicii - Compartimentul salabrizare și vidanjare - Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 06.02.2020
în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului administrare străzi și sistematizare rutieră – Direcția generală tehnică și de …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului organizat în data de 22.01.2020, pentru ocuparea unei funcţii publice vacante
de polițist local, clasa I, debutant din cadrul Serviciului ordine, liniște publică și …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului din data de 22.01.2020 la concursul pentru
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de polițist local, clasa …
mai multe detalii »
Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 15.01.2020
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea unui post - funcţie publică vacantă de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului turism și cultură, Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 20.01.2020
pentru ocuparea unui post de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului autoritatea locală …
mai multe detalii »
Rezultatul evaluării condiției fizice și aptitudinilor motrice la concursul organizat
în vederea ocupării unei funcţii publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr. …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 20.01.2020
pentru ocuparea unui post de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport – Direcția proiecte europene, turism, cultură și …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 20.01.2020
pentru ocuparea unui post de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport – Direcția proiecte europene, turism, cultură și …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 16.01.2020
pentru ouparea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului patrimoniu – Direcția patrimoniu și a unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului urmărire și executare siltă – Direcția buget, contabilitate, …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, Sectorul prestări …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului la concursul organizat în data de 15.01.2020
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gr. IA la Direcția Administrația Piețelor - Biroul Complexul Comercial …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 16.01.2020 pentru ocuparea
unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului patrimoniu …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 16.01.2020 pentru ouparea
unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului patrimoniu – Direcția patrimoniu …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 15.01.2020
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate gradul IA Directia Administratia …
mai multe detalii »
Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 16.01.2020
pentru ouparea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului patrimoniu …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 22.01.2020
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist …
mai multe detalii »
Primaria Municipiului Suceava organizeaza concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post functie publica vacanta de executie de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul serviciului administrare strazi si sistematizare rutiera, Directia Generala Tehnica si de …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut
pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile legii organizat în data de 18 decembrie …
mai multe detalii »
Rezultate finale privind organizarea examenului de promovare in grad profesional
al functiilor publice din cadrul Biroului protectia mediului-Politia Locala Suceava si Serviciul autoritatea locală de autorizare transport,din data de …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru examenul de promovare
în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile legii organizat în data de 18 decembrie …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post - funcţie publică vacantă de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport, Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui funcţii publice de execuţie vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr.1 – Poliția Locală Suceava, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul ce a avut loc în data de 16.12.2019
în vederea ocupării unor funcții publice vacante din cadrul Direcției turism, cultură și …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare
în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile legii organizat în data de 18 decembrie …
mai multe detalii »
Rezultatele finale ale concursului organizat in data de 12.12.2019,
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gr.IA la Direcția Generala a Domeniului Public - Serviciul Prestari servicii - Atelierul intretinere si …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului la examenul din data de 18.12.2019
pentru promovarea în grad profesional al unor funcții publice din cadrul Biroului Protecția Mediului și Serviciului autoritatea locală de autorizare …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise la examenul din data de 18.12.2019
pentru promovarea în grad profesional al unor funcții publice din cadrul Biroului Protecția Mediului și Serviciului autoritatea locală de autorizare …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul ce a avut loc în data de 16.12.2019,
în vederea ocupării unor funcții publice vacante din cadrul Direcției turism, cultură și …
mai multe detalii »
Rezultatele finale la concursul organizat in data de 09.12.2019,
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate debutant la Serviciul investitii, reparatii si administrativ, inspector tr.IA la Compartimentul control alimente de origine animala si igiena si ingrijitor la Complexul Comercial „Bazar" - Directia Administratia …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului la concursul organizat in data de 12.12.2019,
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gr. IA la Directia Generala a Domeniului Public - Serviciul prestari servicii - Atelierul intretinere si …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul ce a avut loc în data de 16.12.2019,
în vederea ocupării unor funcții publice vacante din cadrul Direcției turism, cultură și transport. …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unor posturi - funcții publice vacante de execuție, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările …
mai multe detalii »
Rezultatele selecției dosarelor pentru examenul organizat în data de 18.12.2019
pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile …
mai multe detalii »
Rezultatele la interviul concursului organizat în data de 09.12.2019
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate debutant …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 12.12.2019
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate gradul …
mai multe detalii »
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul ce va avea loc în data de 16.12.2019
în vederea ocupării unor funcții publice vacante din cadrul Direcției turism, cultură și …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise la concursul din data de 09.12.2019,
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: inspector de specialitate gradul debutant, inspector tr.IA, …
mai multe detalii »
Rezultatele finale ale examenului de promovare în clasa I organizat în data de 05 decembrie 2019
pentru un funcționar public din cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr.1 și un funcționar public din cadrul Serviciului evidența persoanelor, instruire și administrativ - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la examenul din data de 05.12.2019
pentru promovarea în clasa I a unui funcționar public din cadrul Serviciului evidența persoanelor, instruire și administrativ - Poliția …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la examenul din data de 05.12.2019
pentru promovarea în clasa I a unui funcționar public din cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr. 1 - Poliția …
mai multe detalii »
Lista candidatului selectat la concursul organizat pentru data de 12.12.2019
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate gr. I A la serviciul prestari servicii - Atelierul intretinere si reparatii Directia Generala a domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la examenul din data de 05.12.2019
pentru promovarea în clasa I a unui funcţionar public din …
mai multe detalii »
Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 26.11.2019
pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de îngrijitor - Direcția Generală a Domeniului Public - Serviciul Administrare …
mai multe detalii »
Lista candidaţilor selectaţi la concursul organizat în data de 09.12.2019
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: inspector de specialitate debutant, al Serviciului Investiții, reparații și …
mai multe detalii »
,
Lista candidaţilor selectaţi la concursul organizat în data de 09.12.2019
inspector tr.IA la Compartimentul control alimente de origine animală și …
mai multe detalii »
,
Rezultatele interviului concursului organizat in data de 26.11.2019
pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de ingrijitor - Directia generala a domeniului …
mai multe detalii »
Lista funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile pentru participarea la examenul de promovare în clasă
pentru o funcție publică de polițist local în cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr. 1, ce va avea loc în data de …
mai multe detalii »
Lista funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile pentru participarea la examenul de promovare în clasă
pentru o funcție publică de polițist local în cadrul Serviciului de evidență a persoanelor, instruire și administrativ ce va avea loc în data de …
mai multe detalii »
Rezultatul probei practice la concursul din data de 26.11.2019
pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de îngrijitor, Direcția Generală a Domeniului Public - Serviciul Administrare …
mai multe detalii »
Rezultatul examenului organizat în data de 25.11.2019
pentru promovarea în funcția de inspector de specialitate gradul II la Direcția Administrația Piețelor - Biroul Parcări auto cu …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, …
mai multe detalii »
Rezultatul examenului organizat în data de 19.11.2019
pentru promovarea în funcția de inspector de specialitate gr.I la Direcția Generală a Domeniului Public, Serviciul Administrativ, Compartimentul Administrare sediu …
mai multe detalii »
Rezultatul examenului organizat în data de 19.11.2019
pentru promovarea în funcţia de inspector de specialitate gr. II în cadrul Direcției Administrația Piețelor - Serviciul investiții și administrativ - Compartimentul tehnic și Biroul parcări auto cu …
mai multe detalii »
Rezultatul examenului organizat în data de 19.11.2019, ora 10:00
pentru promovarea în gradul profesional I al funcției de inspector de specialitate din cadrul Serviciului ecologizare și gestionare câini fără stăpân, Direcția de …
mai multe detalii »
Lista candidaţilor selectaţi la concursul din data de 26.11.2019
pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor la Serviciul Administrare Cimitire, Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut
pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de art.479 alin.(1) lit.a), lit.c) și lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administrația Piețelor, …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare
pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Administrația …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual temporar vacante de îngrijitor în cadrul Serviciului administrare cimitire - Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează în data de 19.11.2019
examen de promovare în gradul profesional I al funcției de inspector de specialitate, pentru titularii posturilor de inspector de specialitate gradul profesional II din cadrul Serviciului ecologizare și gestionare câini fără stăpân – Direcția de Ecologizare, respectiv Serviciului administrativ - Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează în data de 19 noiembrie 2019
examen de promovare în gradul profesional II al funcțiilor de inspector de specialitate, la expirarea perioadei de debut, pentru titularii posturilor de inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului investiții, reparații și administrativ - Compartimentul tehnic și Biroul parcări auto cu autotaxare din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul celei de a doua etape - proba B - interviul,
de sustinere a proiectului de management de catre candidata declarata admins la proba A a concursului de proiecte de management organizat pentru Teatrul Municipal "Matei Visniec" …
mai multe detalii »
Rezultatele concursului organizat în data de 22.10.2019, ora 10:00
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Serviciului ecologizare și gestionare câini fără stăpân - Direcția de …
mai multe detalii »
Rezultatul primei etape - proba A de analizare
şi notare a proiectului de management al …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului susţinut în data de 25.10.2019,
a doua probă a concursului organizat în data de 22.10.2019, ora …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 22 octombrie 2019
în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului de stare civilă - Direcția Municipală de Evidență a …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise a concursului organizat în data de 22.10.2019, ora 10:00
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Serviciului ecologizare și gestionare câini fără stăpân - Direcţia de …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 22 octombrie 2019
în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului de stare civilă - Direcția Municipală de Evidență a …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 22 octombrie 2019
în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului de stare civilă - Direcția Municipală de Evidență a …
mai multe detalii »
Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul de recrutare ce va avea loc în data de 22.10.2019
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gradul II, în cadrul Serviciului ecologizare și gestionare câini fără stăpân, Direcția de …
mai multe detalii »
Selecția dosarelor pentru concursul organizat în data de 22 octombrie 2019
în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului de stare civilă - Direcția Municipală de Evidență a …
mai multe detalii »
Rezultatele finale la concursul organizat in data de 03.10.2019
pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de ingrijitor - Directia Generala a Domeniului Public - Serviciul Administrare …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului la concursul organizat în data de 3.10.2019
pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de îngrijitor, Direcția Generală a Domeniului Public - Serviciul Administrare …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate gradul II din cadrul Serviciului ecologizare și gestionare câini fără stăpân - Direcția de …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați la concursul din data de 03.10.2019
pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor la Serviciul Administrare Cimitire, Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele finale ale concursului de promovare organizat in data de 18.09.2019
pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de conducere la Directia Administratia …
mai multe detalii »
Rezultatele concursului organizat în data de 17.09.2019
pentru ocuparea postului vacant de director al Creșei nr.1 …
mai multe detalii »
Consiliul Local al municipiului Suceava organizează la sediul său din Bd.1 Mai nr. 5A concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava
privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului la concursul de promovare organizat în data de 18.09.2019
pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de șef serviciu și șef birouri la Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului organizat în data de 17.09.2019
pentru ocuparea postului vacant de consilier, gradul IA, în cadrul Serviciului protecție socială – Direcția de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului susținut în data de 20.09.2019
a doua probă a concursului organizat în data de 17.09.2019, ora 10:00, pentru ocuparea postului vacant de director al Creșei nr.1 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie
vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului de stare civilă– Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului susținut în data de 19.09.2019
a doua probă a concursului organizat în data 17.09.2019, ora 10:00, pentru ocuparea postului vacant de consilier, gradul IA, în cadrul Serviciului protecție socială, Direcția de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul de promovare din data de 18.09.2019
pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de conducere din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitor în cadrul Serviciului administrare cimitire - Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data 17.09.2019, ora 10.00
pentru ocuparea postului vacant de consilier, gradul IA, în cadrul Serviciului protecție socială - Direcţia de Asistenţă Socială …
mai multe detalii »
Rezultatele obtinute la examenul organizat în data de 11.09.2019, ora 9.00
pentru promovarea în gradul profesional II al funcției de inspector de specialitate din cadrul Serviciului ecologizare și gestionare câini fără stăpân - Direcţia de …
mai multe detalii »
Lista candidaţilor selectaţi la concursul de promovare din data de 18.09.2019
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administraţia …
mai multe detalii »
Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul de recrutare ce va avea loc în data de 17.09.2019
pentru ocuparea postului vacant de consilier, gradul IA, în cadrul Serviciului protecție socială – Direcția de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultatele finale la concursul organizat în data de 20.08.2019
pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor – Direcția Generală a Domeniului Public - Serviciul Administrare Baze Sportive și Zone de Agrement – Compartimentul Administrare Bază Sportivă Stadionul …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează în data de 11 septembrie 2019
examen de promovare în gradul profesional II al funcției de inspector de specialitate, la expirarea perioadei de debut, pentru titularul postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului ecologizare și gestionare câini fără stăpân - Direcția de …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare
pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de conducere din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatele la interviul concursului organizat în data de 20.08.2019
pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor – Direcţia Generală a Domeniului Public - Serviciul Administrare Baze Sportive și Zone de Agrement – Compartimentul Administrare Baze Sportivă Stadionul …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr.5A, organizează concurs
pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de director al Creșei nr.1 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier, gradul IA în cadrul Serviciului protecție socială - Direcția de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultatul probei practice pentru concursul organizat în data de 20 august 2019
în vederea ocupării postului contractual de îngrijitor din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul de promovare organizat in data de 12 august 2019
în vederea ocuparii functiei publice de conducere de sef serviciu al Serviciului patrimoniu-Directia …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat in data de 06.08.2019
in vederea ocuparii a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, superior si consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului amenzi si a doua functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului fiscalitate persoane …
mai multe detalii »
Rezultatele finale ale concursului organizat in data de 06.08.2019
pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de sef serviciu al Serviciului amenzi-Directia buget, contabilitate si …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019
pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului fiscalitate persoane …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019
pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de consilier, clasa I și referent, clasa III, superior din cadrul Serviciului finanțare învățământ și încasări …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019
pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului prelucrare automată a datelor.  …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019
pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită – Direcția de Buget Contabilitate și …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019
pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită – Direcția de Buget Contabilitate și …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019
pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier, clasa I, debutant din cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită – Direcția de Buget Contabilitate și …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019
pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului buget și finanțări nerambursabile din fonduri …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului organizat în intervalul 06-12.08.2019
pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier, clasa I, debutant din cadrul Serviciului buget și finanțări nerambursabile din fonduri …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 12.08.2019
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior și referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Finanțare învățământ și încasări …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul de promovare organizat in data de 12 august 2019
pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu al Serviciului patrimoniu-Directia …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul de promovare organizat in data de 12 august 2019
pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu al Serviciului patrimoniu-Directia …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat in data de 06.08.2019
in vederea ocuparii unor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului amenzi si Serviciului fiscalitate persoane …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului la concursul organizat in data de 06.08.2019
pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de sef serviciu al Serviciului amenzi-Directia buget, contabilitate si …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 12.08.2019,
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, din cadrul Serviciului Fiscalitate persoane …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 12.08.2019,
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului Prelucrarea automata a …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 12.08.2019,
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, debutant din cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită – Direcția de Buget Contabilitate și …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 12.08.2019,
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită – Direcția de Buget Contabilitate și …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați la concursul din data de 20.08.2019
pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor la Serviciul Administrare Baze Sportive si Zone de …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului din data de 12.08.2019 al concursului organizat
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, debutant din cadrul Serviciului buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului din data de 12.08.2019 al concursului organizat
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice. …
mai multe detalii »
Rezultatul contestaţiei înregistrate după proba scrisă a concursului organizat în data de 06.08.2019,
în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Urmărire și Executate …
mai multe detalii »
Rezultatul contestaţiei înregistrate după proba scrisă a concursului organizat în data de 06.08.2019,
în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice. …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 06.08.2019
în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului fiscalitate persoane fizice, Serviciului prelucrare automată a datelor și a Serviciului finanțare învățământ și încasări …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 06.08.2019
pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită – Direcția de Buget Contabilitate și …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 06.08.2019
pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului Urmărire și executare silită – Direcția de Buget contabilitate și …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 06.08.2019
pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, debutant din cadrul Serviciului Urmărire și executare silită – Direcția de Buget contabilitate și …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în data de 06.08.2019
în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului amenzi si a Serviciului fiscalitate persoane …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 06.08.2019
pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef serviciu al Serviciului amenzi - Direcția buget, contabilitate si …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 06.08.2019
pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului buget și finanțări nerambursabile din fonduri …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 06.08.2019
pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, debutant din cadrul Serviciului buget și finanțări nerambursabile din fonduri …
mai multe detalii »
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de promovare organizat în data de 12 august 2019
pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu al Serviciului patrimoniu - Direcția …
mai multe detalii »
Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 29.07.2019
pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Biroului parcări auto cu autotaxare - Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatului contestației înregistrată după afișarea rezultatului selecției dosarelor în data de 31.07.2019
pentru concursul ce va avea loc în data de 06.08.2019 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal - Serviciul fiscalitate persoane …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 29.07.2019
pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Biroului parcări auto cu autotaxare - Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual temporar vacante de îngrijitor în cadrul Serviciului administrare cimitire - Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului organizat în data de 29.07.2019,
pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului de stare …
mai multe detalii »
Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul ce va avea loc în data de 06.08.2019
pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului fiscalitate persoane …
mai multe detalii »
Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul ce va avea loc în data de 06.08.2019
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului buget și finanțări nerambursabile din fonduri …
mai multe detalii »
Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul ce va avea loc în data de 06.08.2019
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului buget și finanțări nerambursabile din fonduri …
mai multe detalii »
Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul de recrutare ce va avea loc în data de 06.08.2019
pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise a concursului organizat în data de 29.07.2019
pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Biroului parcări auto cu autotaxare - Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la concursul de promovare din data de 29.07.2019
pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului de stare …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 29.07.2019
pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef serviciu al Serviciului de stare …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului de promovare organizat în data de 24.07.2019
pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului contencios administrativ, …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Bază Sportivă Stadionul Areni al Serviciului Administrare Baze Sportive și Zone de Agrement - Direcţia Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la concursul din data de 24.07.2019,
pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului contencios administrativ, …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 24.07.2019,
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef serviciu al Serviciului contencios administrativ, juridic …
mai multe detalii »
Rezultatul contestaţiei înregistrate după afişarea rezultatului selecției dosarelor în data de 22.07.2019,
pentru concursul de promovare în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului contencios administrativ, juridic, ce va avea loc în data de 24.07.2019 …
mai multe detalii »
Rezultatele examenului organizat în data de 19.07.2019
pentru promovarea în gradul profesional IA, respectiv gradul profesional I al funcției de inspector de …
mai multe detalii »
Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul de promovare ce va avea loc în data de 24.07.2019
pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului contencios administrativ, …
mai multe detalii »
Lista candidaţilor selectaţi pentru concursul de recrutare ce va avea loc
în data de 29.07.2019, pentru ocuparea posturilor vacante din …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați pentru concursul de promovare ce va avea loc în data de 29.07.2019
pentru ocuparea unei funcții publice vacante de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului de stare civilă din cadrul Direcției Municipale de Evidență a Persoanelor …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare
ocuparea funcției publice de conducere vacante de conducere de șef serviciu al Serviciului patrimoniu din cadrul Direcției …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea a 4 posturi contractuale vacante din cadrul în cadrul Biroului parcări auto cu autotaxare - Direcţia Administraţia Pieţelor, …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare în vederea ocupării
a 18 funcţii publice vacante din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate, în data de 6 august 2019, ora 10:00 – proba scrisă, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează în data de 19.07.2019
examen de promovare în gradul profesional IA respectiv gradul profesional I al funcției de inspector de specialitate, pentru titularii posturilor de inspector de specialitate gradul profesional I respectiv inspector de specialitate gradul profesional II din cadrul Serviciului investiții, reparații și administrativ respectiv Biroului complexul comercial “Bazar” - Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul final pentru concursul organizat în data de 26.06.2019
în vederea ocupării postului contractual vacant de îngrijitor la Serviciul spații verzi din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat in data de 26 iunie 2019
în vederea ocuparii postului contractual vacant de ingrijitor …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare
pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului de stare civilă din cadrul Direcției Municipale de Evidență a Persoanelor …
mai multe detalii »
Rezultatele examenului organizat în data de 27.06.2019
pentru promovarea în grad la Direcția de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultatele probei practice pentru concursul organizat în data de 26 iunie 2019
în vederea ocupării postului contractual vacant de îngrijitor la Serviciul spații verzi din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 19 iunie 2019
pentru ocuparea a două posturi temporar vacante de îngrijitor la Serviciul spații verzi din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru examenul organizat în data de 21.06.2019
pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Suceava și a Direcției Municipale de Evidență a …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare
pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului contencios administrativ, juridic din cadrul Direcției contencios administrativ, juridică și …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru examenul organizat în data de 21.06.2019
pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Suceava și a Direcției Municipale de Evidență a …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru examenul organizat în data de 21.06.2019
pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Suceava și a Direcției Municipale de Evidență a …
mai multe detalii »
Rezultatele probei practice la concursul organizat in data de 19 iunie 2019
pentru ocuparea a 2 posturi temporar vacante de ingrijitor la …
mai multe detalii »
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 26.07.2019
în vederea ocupării postului contractual vacant de îngrijitor la Serviciul spații verzi din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Lista candidaţilor selectaţi pentru examenul de promovare ce va avea loc în data de 21.06.2019
pentru funcționarii publici din cadrul Poliției Locale Suceava, Direcției Municipale de Evidență a Persoanelor Suceava și a unor servicii din cadrul …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează în data de 27 iunie 2019
examen de promovare în gradul profesional II al funcției de consilier respectiv în treapta II a funcției de referent, la expirarea perioadei de debut, pentru titularii posturilor de consilier debutant și referent debutant din cadrul Serviciului protecție socială și Biroului relații publice și administrativ - Direcția de Asistență …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați la concursul din data de 19.06.2019
pentru ocuparea a două posturi contractuale temporar vacante de îngrijitor la Serviciul Spații verzi, Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor în cadrul Direcției Generale a Domeniului Public – Serviciul Spații …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a 2 posturi contractuale temporar vacante de îngrijitor în cadrul Direcției Generale a Domeniului Public – Serviciul Spații …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului organizat în intervalul 22-28.05.2019
pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, debutant din cadrul Biroului de evidență a persoanelor …
mai multe detalii »
Rezultatul probei practice la concursul organizat în data de 28.05.2019
pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor la Serviciul Administrare Baze Sportive și Zone de Agrement - Compartimentul Administrare Bază Sportivă Stadionul Areni, Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 28.05.2019
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, debutant din cadrul Biroului de evidență a …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 22.05.2019
pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, debutant din cadrul Biroului de evidență a persoanelor – Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 21 iunie 2019
examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava și din cadrul Direcției Municipale de Evidență a …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 28.05.2019
pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor la Serviciul Administrare Baze Sportive și Zone de Agrement, Compartimentul Administrare Bază Sportivă Stadionul Areni, Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul ce va avea loc în data de 22.05.2019
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Biroului de evidență a persoanelor-Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 15.05.2019
în vederea ocupării a două funcții publice vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Direcției generale tehnică și de …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 15.05.2019
în vederea ocupării a două funcții publice vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Direcției generale tehnică și de …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 15.05.2019
în vederea ocupării a două funcții publice vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Direcției generale tehnică și de …
mai multe detalii »
Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul organizat in data de 15.05.2019
Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul organizat in data de 15.05.2019 in vederea ocuparii a doua functii publice vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Directiei generale tehnica si de …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Bază Sportivă Stadionul Areni al Serviciului Administrare Baze Sportive și Zone de Agrement - Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 16.04.2018
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gr.II la Direcția Generală a Domeniului Public - Serviciul Spații …
mai multe detalii »
Rezultatele examenului organizat în data de 22.04.2019
pentru promovarea în funcția de consilier gradul II în cadrul Serviciului asociații de proprietari - Direcția de …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului de evidență a persoanelor – Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului la concursul organizat in data de 16.04.2019
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gr. II la Directia Generala a Domeniului Public - Serviciul Spatii …
mai multe detalii »
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DIN DATA DE 16.04.2019
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate gradul …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Generale Tehnice și de …
mai multe detalii »
Rezultatele finale ale concursului organizat in data de 03.04.2018
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate, gr.IA si 2 posturi de inspectori de specialitate debutant la Directia Administratia Pietelor -Complexul Comercial „Bazar", Biroul investitii, reparatii si administrativ Compartimentul tehnic si interventii la …
mai multe detalii »
Rezultatele finale la concursului organizat in data de 04.04.2019
pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante de mecanic utilaje, tr.II si mecanic, tr.I - Directia Generala a Domeniului Public - Serviciul prestari servicii - Compartimentul Atelier intretinere, reparatii si Serviciul Spatii …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului la concursul organizat în data de 03.04.2019
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate, gr. IA și 2 posturi de inspector de specialitate debutant la Direcţia Administraţia Pieţelor Complexul Comercial "Bazar" și Biroul investiții, reparații și administrativ – Compartimentul Tehnic și intervenții la …
mai multe detalii »
Lista candidaţilor selectaţi la concursul din data de 16.04.2019
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate, gradul II la Serviciul Spații verzi – Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele la interviul concursului organizat în data de 04.04.2019
pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de mecanic utilaje, tr.II și mecanic, tr.I – Direcţia Generală a Domeniului Public - Serviciul prestări servicii – Compartimentul Atelier întreținere, reparații și Serviciul Spații …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează în data de 22 aprilie 2019
examen de promovare în gradul profesional II al funcției de consilier, la expirarea perioadei de debut, pentru titularul postului de consilier debutant din cadrul Serviciului asociații de proprietari, Direcția de …
mai multe detalii »
Rezultatele probei practice a concursului
pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacanțe de mecanic utilaje, tr.II și mecanic, tr.I la Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 03.04.2019
pentru ocuparea posturilor contractuale vacanțe de: inspector de specialitate gradul IA, inspector de specialitate gradul debutant și inspector de specialitate gradul debutant din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 04.04.2019
pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de mecanic, tr.II la Serviciul prestări servicii Compartimentul Atelier întreținere, reparații și mecanic utilaje, tr.I la Spații verzi, Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 03.04.2019
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate gradul debutant, inspector de specialitate gradul IA și inspector de specialitate gradul debutant în cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuţie din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul examenului organizat în data de 22.02.2019
pentru promovarea în funcția de inspector de specialitate gr.II la Direcția Administrația Piețelor - Piețele agroalimentare Centrală și …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează la data de 22 februarie 2018
examen de promovare în gradul profesional II al funcției de inspector de specialitate, la expirarea perioadei de debut, pentru titularul postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Direcției Administrația Piețelor – Piețele agroalimentare Centrală și …
mai multe detalii »
Rezultatele probei interviu pentru concursul organizat in perioada de 17-22.01.2019
in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, debutant din cadrul Serviciului acte administrative, relatii publice, circulatia si pastrarea …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 17.01.2019
in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, debutant din cadrul Serviciului acte administrative, relatii publice, circulatia si pastrarea …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 17.01.2019
pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier juridic, clasa I, debutant din cadrul Serviciului acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea …
mai multe detalii »
Rezultatele examenului organizat în intervalul 19-20.12.2018
pentru promovarea în gradul profesional al unor funcții de consilier din cadrul Direcției Municipale de Evidență a …
mai multe detalii »
Rezultatele examenului organizat în data de 19.12.2018
pentru promovarea în grad profesional a unor funcții de polițist local din cadrul Poliției Locale …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului la examenul din data de 20.12.2018
pentru promovarea în gradul profesional al unor funcţii de consilier din cadrul Direcției Municipale de Evidență a …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului la examenul din data de 19.12.2018
pentru promovarea în grad profesional a unor funcții de polițist local din cadrul Poliției Locale …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise la examenul din data de 19 .12.2018
pentru promovarea în gradul profesional al unor funcţii de consilier din cadrul Direcției Municipale de Evidență a …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează în data de 10 ianuarie 2018
examenul de promovare a persoanei încadrate în funcție contractuală de debutant din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public - Serviciul prestări servicii - inspector de …
mai multe detalii »
Rezultatele examenului organizat în data de 19.12.2018
pentru promovarea în funcție la Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul contestaţiei înregistrate după afişarea rezultatului selecției dosarelor în data de 17.12.2018
pentru examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici de execuție aferent semestrului II 2018, în cadrul Biroului de evidență a persoanelor - Direcția Municipală de Evidență a …
mai multe detalii »
Rezultatele selectiei dosarelor pentru examenul organizat in data de 19.12.2018
Rezultatele selectiei dosarelor pentru examenul organizat in data de 19.12.2018 in vederea promovarii in grad profesional a functionarilor publici din cadrul Primariei Municipiului …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat in data de 12 decembrie 2018
Rezultatele interviului pentru concursul organizat in data de 12 decembrie 2018 in vederea ocuparii postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului ecologizare si gestionare caini fara stapan-Directia de …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 12.12.2018,
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate debutant, in cadrul Serviciului ecologizare si gestionare caini fara stapan - Directia de …
mai multe detalii »
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 12.12.2018
în vederea ocupării postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului ecologizare și gestionare câini fără stăpân - Direcția de …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează la data de 19 decembrie 2018 examenul de promovare aferent trimestrului IV 2018
pentru promovare în gradul profesional imediat superior/treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Primariei Municipiului Suceava, Direcţiei de Asistenţă Socială, Direcţiei de Ecologizare şi Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare
în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava și din cadrul Direcției Municipale de Evidență a …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate debutant din cadrul Serviciului ecologizare și gestionare câini fără stăpân - Direcția de …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul de recrutare organizat in perioada 02-12.11.2018
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul de recrutare organizat în perioada 02-07.11.2018
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcției de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în data de 02.11.2018
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcției de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultatele concursului organizat în data de 23.10.2018
pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitori– Direcţia Generală a Domeniului Public - Serviciul prestări servicii – Compartimentul salubrizare, …
mai multe detalii »
Rezultatul soluţionării contestaţiei formulată faţă de rezultatul
selectiei dosarelor, desfăşurată în data de 23.10.2018, la concursul de recrutare care va avea loc în data de 02.11.2018 - proba scrisă, …
mai multe detalii »
Rezultatele concursului organizat în data de 23.10.2018
pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitori - Direcţia Generală a Domeniului Public - Serviciul prestări servicii - Compartimentul salubrizare, …
mai multe detalii »
Rezultatele selectiei doarelor pentru concursul de recrutare organizat in data de 02.11.2018
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultatul probei practice a concursului organizat în data de 23.10.2018
pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante de îngrijitor la Serviciul Prestări servicii, Compartimentul salubrizare, vidanjare din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 19.10.2018
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate gradul II la Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 23.10.2018
pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante de îngrijitor la Serviciul prestări servicii, Compartimentul salubrizare, vidanjare din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat in data de 10.10.2018
in vederea ocuparii a doua posturi vacante din cadrul Serviciului …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 4 octombrie 2018
pentru ocuparea unui post de consilier, clasa I, principal și un post de referent, casa III, debutant din cadrul Serviciului de stare civilă - Direcția Municipală de Evidență a …
mai multe detalii »
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 19 octombrie 2018
pentru ocuparea postului de inspector de specialitate gr. II în cadrul Serviciului Spații verzi, Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 10.10.2018
în vederea ocupării a două posturi vacante din cadrul Serviciului …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 10.10.2018
în vederea ocupării a două posturi vacante din cadrul Serviciului …
mai multe detalii »
Rezultatul final pentru concursul organizat în data de 28 septembrie 2018
în vederea ocupării unui post contractual vacant de consilier gradul I din cadrul Serviciului asociații de …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 4 octombrie 2018
pentru ocuparea unui post de consilier, clasa I, principal și un post de referent, clasa III, debutant din cadrul Serviciului de stare civilă - Direcția Municipală de Evidență a …
mai multe detalii »
Anunț suspendare concurs de recrutare
organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de conducere de șef serviciu al Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare organizat in data de 02.11.2018
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei de Asistență …
mai multe detalii »
Selecția dosarelor pentru concursul organizat în data de 10.10.2018
în vederea ocupării a două posturi vacante din cadrul Serviciului …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 4 octombrie 2018
pentru ocuparea unui post de consilier, clasa I, principal si un post de referent, clasa III, debutant din cadrul Serviciului de stare civilă-Direcția Municipală de Evidență a …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului pentru concursul organizat în data de 28 septembrie 2018
în vederea ocupării unui post contractual vacant de consilier gradul I din cadrul Serviciului asociații de …
mai multe detalii »
Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 27.09.2018
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitor constructor, treapta IV și inspector de specialitate, gr. II la Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 03.10.2018
pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de director executiv al Poliției Locale …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 27.09.2018
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate, gr. II și muncitor constructor, treapta IV la Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 04.10.2018
pentru ocuparea unui post de consilier, clasa I, principal și un post de referent, clasa III, debutant din cadrul Serviciului de stare civilă - Direcția Municipală de Evidență a …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor pentru examenul ce va avea loc în data de 03.10.2018
pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de director executiv al Poliției Locale …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 28 septembrie 2018
in vederea ocuparii unui post contractual vacant de consilier gradul I din cadrul Serviciului asociatii de …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante de îngrijitor din cadrul Compartimentului salubrizare, vidanjare al Serviciului prestări servicii - Direcţia Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise și al probei practice la concursul din data de 27.09.2018
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate gradul II și muncitor constructor tr. IV din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate, gradul II la Serviciul spații verzi din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 27 septembrie 2018
pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de inspector de specialitate gradul II și muncitor constructor, treapta …
mai multe detalii »
Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 28 septembrie 2018
în vederea ocupării unui post contractual vacant de consilier gradul I din cadrul Serviciului asociații de …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 10 septembrie 2018
pentru promovarea în funcția de inspector de specialitate gr. II la Direcția Administrația Piețelor - Biroul Investiții, reparații și administrativ - Compartimentul tehnic și intervenții la …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 31 august 2018
în vederea ocupării unui post contractual vacant de consilier debutant din cadrul Serviciului asociații de …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului investiții – Direcția generală tehnică și de …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului susţinut în data de 06.09.2018,
a doua probă a concursului organizat în data 31 august 2018, pentru ocuparea postului contractual …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier, gradul I, din cadrul Serviciului asociații de proprietari - Direcţia de …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat in data de 3 septembrie 2018 in vederea ocuparii functiei publice
de conducere vacante de director executiv al Directiei contencios administrativ, juridica si …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Biroului investiții, reparații și administrativ - Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului de starea civilă – Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă - Direcția generală tehnică și de …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat în data de 3 septembrie 2018
în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției contencios administrativ, juridică și …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 3 septembrie 2018 in vederea ocuparii
functiei publice de conducere vacante de director executiv al Directiei contencios administrativ, juridica si …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise a concursului organizat în data de 31.08.2018
pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier debutant în cadrul Serviciului asociații de proprietari - Direcția de …
mai multe detalii »
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 3 septembrie 2018
în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției contencios administrativ, juridică și …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează la data de 10 septembrie 2018
examen de promovare în gradul profesional II al funcției de inspector de specialitate, la expirarea perioadei de debut, pentru titularul postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Biroului investiții, reparații și administrativ – Compartimentul tehnic și intervenții la incendii din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 31 august 2018
în vederea ocupării unui post contractual vacant de consilier debutant din cadrul Serviciului asociații de …
mai multe detalii »
Rezultatul examenului organizat în data de 06.08.2018
pentru ocuparea unei funcții publice vacante de polițist local, clasa I, principal din cadrul Biroului disciplina în construcții și afișaj stradal - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Rezultatul examenului organizat în data de 06.08.2018
pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Poliției Locale …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier debutant din cadrul Serviciului asociații de proprietari - Direcția de …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la concursul din data de 06.08.2018
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, principal din cadrul Biroului disciplina în construcții și afișaj stradal - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la examenul din data de 06.08.2018
pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Poliției Locale …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la examenul din data de 06.08.2018
pentru ocuparea unei funcții publice vacante de polițist local, clasa III, superior din cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr. 1 - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la examenul din data de 06.08.2018
pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Poliției Locale …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la examenul din data de 06.08.2018
pentru ocuparea unei funcții publice vacante de polițist local, clasa I, principal din cadrul Biroului disciplina în construcții și afișaj stradal - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției contencios administrativ, juridică și …
mai multe detalii »
Rezultatele evaluării condiţiei fizice din data de 01.08.2018, ale candidaților înscriși la concursul de recrutare
organizat în vederea ocupării a unei funcţii publice vacante de poliţist local, clasa III, gradul profesional superior, din cadrul Poliţiei Locale - Serviciul ordine, liniște publică și pază …
mai multe detalii »
Rezultatul evaluării condiţiei fizice din data de 01.08.2018, a candidatului înscris la examenul de recrutare
organizat în vederea ocupării a unei funcţii publice vacante de poliţist local, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Poliţiei Locale- Biroul de disciplina în construcții și afișaj …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului la concursul organizat în data de 30.07.2018
în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 30.07.2018
în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției …
mai multe detalii »
Rezultatul examenului organizat în data de 23.07.2018
pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor pentru examenul ce va avea loc în data de 06.08.2018
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Biroului disciplina în construcții și afișaj stradal- Poliția Locală …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor pentru examenul ce va avea loc în data de 06.08.2018
pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Poliției Locale …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor pentru examenul ce va avea loc în data de 06.08.2018
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional superior în cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr.1- Poliția Locală …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la examenul organizat în data de 23.07.2018
pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 30.07.2018
pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de director executiv în cadrul Direcției …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 23.07.2018
pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 23.07.2018
pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului investiții - Direcția generală tehnică și de …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului organizat în perioada 03-06.07.2018
în vederea ocupării unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciul fiscalitate persoane …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului desfășurat în data de 06 iulie 2018
pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului fiscalitate, persoane …
mai multe detalii »
Rezultatul final al concursului desfășurat în data de 03 iulie 2018
pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului prelucrarea automată a …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Poliției Locale …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului desfășurat în data de 3.07.2018
pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului prelucrarea automată a …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 3.07.2018
pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și …
mai multe detalii »
Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 28.06.2018
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul contestaţiei înregistrate după afişarea rezultatului probei scrise desfăşurată în data de 28.06.2018
la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de casier la Serviciul Administrare Cimitire din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Poliției Locale …
mai multe detalii »
Rezultatele concursului organizat în data de 25.06.2018
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate gradul II și inspector de specialitate debutant la Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatele concursului organizat în data de 28.06.2018
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele finale la examenul de promovare
in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici de executie din cadrul Primariei Municipiului Suceava organizat in data de 26 iunie …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului la examenul de promovare
în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Suceava organizat în data de 26 iunie …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare
în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Suceava organizat in data de 26 iunie …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului organizat în perioada 18.06.2018-21.06.2018
în vederea ocupării unei funcții publice vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Poliției Locale - Serviciul evidența persoanelor, instruire și …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise din data de 25.06.2018
a concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate gradul II și inspector de specialitate …
mai multe detalii »
Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 03 iulie 2018
pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante, respectiv, consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului prelucrarea automată a datelor și consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului fiscalitate persoane …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului investiții - Direcția generală tehnică și de …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului din data de 21.06.2018
ale candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a unei funcții publice vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Poliției Locale - Serviciul evidența persoanelor, instruire și …
mai multe detalii »
Rezultatele selecției dosarelor la examenul din data de 26.06.2018
pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Primăriei Municipiului …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise din data de 18.06.2018
a candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a unei funcții publice vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Poliției Locale - Serviciul evidența persoanelor, instruire și …
mai multe detalii »
Rezultatele evaluării condiţiei fizice din data de 14.06.2018
a candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a unei funcţii publice vacante de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Poliţiei Locale- Serviciul evidența persoanelor, instruire și …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 18.06.2018
pentru ocuparea unei funcții publice vacante de polițist local, clasa I, superior din cadrul Serviciului evidența persoanelor, instruire și administrativ- Poliția Locală …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat in data de 7 iunie 2018
in vederea ocuparii functiei publice temporar vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului fiscalitate persoane …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 7 iunie 2018
in vederea ocuparii functiei publice temporar vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului fiscalitate persoane …
mai multe detalii »
Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul organizat in data de 7 iunie 2018
in vederea ocuparii functiei publice temporar vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului fiscalitate persoane …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului desfasurat in data de 06 iunie 2018
la concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciuluio integrare europeană și strategii de …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise desfasurate in data de 04 iunie 2018
pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului Integrare Europeana si Strategii de …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie, respectiv:  …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs
pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante din cadrul Serviciului administrarea cimitire - Direcţia Generală a Domeniului Public, …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale vacante
din cadrul compartimentului Pieţele agroalimentare Centrală şi Iţcani -Direcţia Administraţia Pieţelor, …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului fiscalitate persoane juridice. …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare
în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Aparatul de specialitate al primarului municipiului …
mai multe detalii »
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 4 iunie 2018
în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului integrare europeană și strategii de …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate la Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul final al concursul de recrutare organizat în data de 23 mai 2018
în vederea ocupării funcției publice vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, din cadrul Poliției Locale - Serviciul ordine, liniște publică și pază nr. …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent, treapta IA (tehnician veterinar) din cadrul Serviciului ecologizare și gestionare câini fără stăpân - Direcția de …
mai multe detalii »
Rezultatele evaluării condiţiei fizice din data de 18.05.2018
a candidatului înscris la examenul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, din cadrul Poliției Locale - Serviciul ordine, liniște publică și pază nr. …
mai multe detalii »
Rezultatele concursului organizat în data de 14.05.2018
pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de mecanic utilaje, tr. I, și îngrijitor la Direcția Generală a Domeniului Public, Serviciul Administrare Cimitire - Compartimentul Administrare Extindere ”Cimitir Pacea” și Serviciul prestări servicii - Construcții și fântâni …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului desfășurat în data de 16 mai 2018
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de referent treapta IA din cadrul Serviciului evidența persoanelor, instruire și administrativ - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați la concursul din data de 23.05.2018
pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate gradul I, debutant și gradul I la Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele contestației depuse de dl. Carp Ciprian Iulian, candidat la concursul organizat în data de 14 mai 2018
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de referent treapta IA din cadrul Serviciului evidența persoanelor, instruire și administrativ - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Rezultatul probei practice a concursului organizat în data de 14.05.2018
pentru ocuparea postului contractual vacant de mecanic utilaje, tr. I la Serviciul prestări servicii, Compartimentul construcții și fântâni arteziene, Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 14.05.2018
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de referent treapta IA din cadrul Serviciului evidența persoanelor, instruire și administrativ - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 23.05.2018
în vederea ocupării a două funcții publice vacante de polițist local, clasa III, superior din cadrul Poliției Locale …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului evidența persoanelor, instruire și administrativ al Poliției Locale …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 02.05.2018
pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de electrician tr.II și îngrijitor - Direcția Generală a Domeniului Public - Serviciul Administrare Baze Sportive și Zonă de Agrement - Compartimentul Administrare Zonă de Agrement …
mai multe detalii »
Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 14 mai 2018
pentru ocuparea unui post contractual de referent treapta IA din cadrul Serviciului evidența persoanelor, instruire și administrativ - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați la concursul din data de 14.05.2018
pentru ocuparea posturilor de mecanic utilaje tr. I și îngrijitor din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul final al concursului organizat în perioada 25.04-02.05.2018
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier gradul II din cadrul Biroului de evidență a persoanelor - Direcția Municipală de Evidență a …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Integrare Europeană și Strategii de …
mai multe detalii »
Rezultatul probei practice a concursului
pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de electrician, treapta II și îngrijitor la Serviciul Administrare Baze Sportive și Zone de Agrement, Compartimentul Administrare Zonă de Agrement Tătărași, Direcția Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului desfășurat în data de 2.05.2018
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale vacante de consilier gradul II din cadrul Biroului de evidență a persoanelor - Direcția Municipală de Evidență a …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de inspector de specialitate din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat in data de 25 aprilie 2018
în vederea ocupării postului contractual vacant de consilier gradul II din cadrul Biroului de evidență a …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați la concursul din data de 02.05.2018
pentru ocuparea posturilor de electrician tr.II și îngrijitor din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele interviurilor desfășurate în data de 24 aprilie 2018
pentru concursul organizat în vederea ocupării unor funcții publice vacante din cadrul Poliției Locale …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava anunţă suspendarea concursului de recrutare
organizat pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului integrare europeană și strategii de dezvoltare, din data de 23 aprilie 2018 - proba …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 19 aprilie 2018
în vederea ocupării unor funcții publice vacante din cadrul Poliției Locale …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent, treapta IA (tehnician electronist) din cadrul Serviciului evidența persoanelor, instruire și administrativ - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de execuție din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Poliției Locale …
mai multe detalii »
Rezultatele evaluării aptitudinilor fizice desfășurate în data de 16 aprilie 2018
pentru concursul organizat în vederea ocupării unor funcții publice vacante din cadrul Poliției Locale …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați pentru concursul din data de 25.04.2018
pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier, gr.II în cadrul Biroului de evidență a persoanelor - Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 19.04.2018
pentru ocuparea unor funcții publice vacante de polițist local din cadrul Poliției Locale …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 29.03.2018
în vederea ocupării postului contractual vacant de referent, treapta …
mai multe detalii »
Rezultatele concursului organizat în data de 26.03.2018
pentru ocuparea funcției temporar vacante de îngrijitor - Direcția Generală a Domeniului Public - Serviciul Spații verzi - …
mai multe detalii »
Rezultatul probei practice a concursului
pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de îngrijitor la Direcția Generală a Domeniului Public, Serviciul Spații verzi - I. …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier, grad profesional II din cadrul Biroului de evidență a persoanelor - Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor …
mai multe detalii »
Rezultatele examenului organizat în data de 23.03.2018
pentru promovarea în funcția de inspector de specialitate gr. II la Direcția Administrația Piețelor - Compartimentul control alimente de origine …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 20.03.2018
pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului integrare europeană și strategii de …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați pentru concursul din data de 29.03.2018
în vederea ocupării postului contractual vacant de referent, treapta …
mai multe detalii »
Rezultatele probei practice pentru concursul organizat în data de 20.03.2018
pentru ocuparea mai multor posturi contractuale vacante din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 20.03.2018
pentru ocuparea mai multor posturi contractuale vacante din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție vacante din cadrul Poliției Locale …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitor în cadrul Direcției Generale a Domeniului Public - Serviciul Spații …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează la data de 23 martie 2018
examen de promovarea în gradul profesional II al funcţiei de inspector de …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent, treapta IA (tehnician electronist) din cadrul Serviciului evidența persoanelor, instruire și administrativ - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Rezultatele concursului organizat în data de 21.02.2018
pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Direcției de Asistență …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea mai multor posturi contractuale vacante din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatele probei interviu susținut în data de 26.02.2018
pentru concursul organizat în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante de execuție din cadrul Direcției de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 21.02.2018
în vederea ocupării postului contractual vacant de referent, treapta …
mai multe detalii »
Lista candidaților selectați pentru concursul din data de 21.02.2018
în vederea ocupării postului contractual vacant de referent, treapta …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 21.02.2018
pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante în cadrul Direcției de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 05.02.2018
pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate debutant și inspector de specialitate grad I - Direcția Administrația Piețelor …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 05.02.2018
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate debutant și inspector de specialitate …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul final pentru concursul organizat în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante de execuție
de asistent medical principal din cadrul Direcției de Asistență Socială, Biroul de medicină școlară generală organizat în data de …
mai multe detalii »
Rezultatele interviului pentru concursul organizat în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante de execuție
de asistent medical principal din cadrul Direcției de Asistență Socială, Biroul de medicină școlară generală organizat în data de …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în vederea ocupării a două posturi contractuale vacante de execuție
de asistent medical principal din cadrul Direcției de Asistență Socială, Biroul de medicimă școlară generală organizat în data de …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 06.11.2017
pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de execuție de asistent medical principal din cadrul Direcției de Asistență Socială, Biroul de medicină școlară …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de asistent medical principal din cadrul Direcției de Asistență Socială, Serviciul protecție socială, Biroul de medicină școlară …
mai multe detalii »
Rezultatele concursului organizat în data de 18.09.2017
pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de inspector de specialitate gr.II, la Piața agroalimentară centrală - Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul contestaţiei înregistrate după afişarea rezultatului probei scrise desfăşurată în data de 18.09.2017
la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate gradul II la Piața agroalimentară centrală din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 18.09.2017
pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inspector gradul II, la Piața agroalimentară centrală din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a două funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Poliției Locale Suceava, respectiv: polițist local, clasa I, gradul profesional asistent - Biroului control activități …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 18.09.2017
pentru ocuparea postului de inspector de specialitate gr.II la Piața agroalimentară centrală - Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 07.09.2017
pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate, debutant din cadrul Compartimentului tehnic al Biroului investiții, reparații și administrativ - Direcția Administrația …
mai multe detalii »
Anunț privind organizarea probei scrise
pentru concursul din data de 6 septembrie …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului urbanism și amenajarea …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 07.09.2017
pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul final la concursul organizat în data de 23.08.2017
pentru ocuparea postului contractual de consilier gr.IA din cadrul Serviciului Asociații de …
mai multe detalii »
Rezultatele probei interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării
unui post contractual vacant de execuție din cadrul Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatele probei practice pentru concursul organizat în data de 23.08.2017
în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuție din cadrul Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în vederea ocupării
postului contractual de inspector de specialitate gradul I la Biroul investiții, reparații și administrativ și inspector de specialitate debutant la Compartimentul control alimente de origine animală din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în vederea ocupării
postului contractual de inspector de specialitate gradul I și îngrijitor la Piața agroalimentară centrală și casier la Complex comercial ”Bazar” din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului susținut în data de 21.08.2017
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual de inspector de specialitate gradul I la Biroul investiții, reparații și administrativ și inspector de specialitate debutant la Compartimentul control alimente de origine animală din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul interviului susținut în data de 18.08.2017
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual de inspector de specialitate gradul I și îngrijitor la Piața agroalimentară centrală, casier la Complex comercial Bazar din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul contestației depuse la concursul organizat în data de 16.08.2017
în vederea ocupării unor posturi contractuale vacante de execuție din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 23.08.2017
în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuție din cadrul Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise la concursul din data de 16.08.2017
în vederea ocupării unor posturi contractuale vacante de execuție din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 23.08.2017
pentru ocuparea postului vacant de consilier gr.IA din cadrul Serviciului Asociaţii de …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor, …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
a 3 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei buget, contabilitate, fiscalitate după cum …
mai multe detalii »
Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării
unor posturi contractuale vacante de execuție din cadrul Direcției Administrația Piețelor organizat în data de …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
unei funcţii publice de execuţie vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului de stare civilă -Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor. …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
a 13 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului urmărire şi executare silită - Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate după cum …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post vacant de consilier, gr.IA din cadrul Direcţiei de Ecologizare – Serviciul Asociaţii de …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant
de conducător autospecială, tr.I din cadrul Direcţiei Generale Tehnice şi de Investiţii – Serviciul protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Serviciului resurse …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcției Administrația …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 03.07.2017
în vederea ocupării postului contractual de conducere de șef serviciu la Serviciul ecologizare și gestionare câini fără …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 03.07.2017
în vederea ocupării postului contractual de conducere de șef serviciu la Serviciul ecologizare și gestionare câini fără …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, principal din cadrul Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit, Direcția …
mai multe detalii »
Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării
postului contractual de conducere de sef serviciu la Serviciul ecologizare și gestionare câini fără stăpân în data de 03 iulie …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Biroului disciplina în construcții și afișaj stradal - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr. 1 - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere, de șef serviciu din cadrul Direcției de Ecologizare – Serviciul Ecologizare și Gestionare câini fără …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Biroului de evidență a persoanelor - Direcția Municipală de Evidență a …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, debutant din cadrul Compartimentului autoritatea locală de autorizare transport-Serviciul autorizare activități …
mai multe detalii »
Rezultatele finale ale concursului organizat în data de 9.05.2017
pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de paznic - Direcția Generală a Domeniului Public - Sectorul Cimitir …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Biroului investiții, Direcția generală tehnică și de …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr. 2 - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului circulație pe drumurile publice - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Rezultatul probei practice la concursul din data de 09.05.2017
pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de paznic din cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 9.05.2017
pentru ocuparea a 3 posturi vacante de paznic în cadrul Direcției Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de paznic din cadrul Direcţiei generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, asistent din cadrul Biroului investiţii, Direcţia generală tehnică şi de …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Biroului protecția mediului - Poliția Locală …
mai multe detalii »
Rezultatele finale la concursul organizat în data de 06.03.2017
pentru ocuparea posturilor contractuale de muncitor electrician tr.II și de îngrijitor din cadrul Serviciului …
mai multe detalii »
Rezultatul probei practice la concursul din data de 06.03.2017
pentru ocuparea a 2 posturi contractuale din cadrul Serviciului …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 6.03.2017
pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor electrician tr.II și de îngrijitor din cadrul Serviciului …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcției publice vacante de șef serviciu la Serviciul ordine, liniște publică și pază nr. 2 din cadrul Poliției Locale …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului control activități …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate – Serviciul …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului control activităţi comerciale. …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I superior din cadrul Direcţiei Tehnice, şi de Investiţii – Serviciul protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă. …
mai multe detalii »
Rezultatele finale la concursul organizat în data de 16.01.2017
pentru ocuparea posturilor contractuale de şef serviciu şi consilier gr.IA din cadrul Serviciului Asociaţii de Proprietari …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 16.01.2017
pentru ocuparea a 2 posturi contractuale (şef serviciu şi consilier grad IA) din cadrul Serviciului Asociaţii de …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 16.01.2017
pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu şi a postului vacant de consilier gr.IA din cadrul Serviciului Asociaţii de Proprietari …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante
de poliţist local, clasa III, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului ordine, linişte publică şi pază nr. 1-Poliţia Locală …
mai multe detalii »
Rezultate finale la concursul organizat în data de 21.11.2016
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: sudor tr.IV şi îngrijitor în cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor – Biroul investiţii, reparaţii şi administrativ – Compartimentul tehnic şi Piaţa agroalimentară …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare
pentru personalul contractual din cadrul Primăriei Municipiului Suceava în data de 09 decembrie 2016 …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I principal
din cadrul Direcției urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru – Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism. …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează la data de 08 decembrie 2016
pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor - inspector de specialitate debutant, examenul de promovare a …
mai multe detalii »
Rezultate probă scrisă şi practică la concursul organizat în data de 21.11.2016
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: inspector de specialitate debutant la Compartimentul control alimente de origine animală, sudor tr.IV la …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local
clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului evidenţa persoanelor, instruire şi administrativ-Poliţia Locală …
mai multe detalii »
Selectia dosarelor pentru concursul organizat în data de 14.11.2016
pentru Cantina de ajutor social, Direcția de Asistență …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor,după cum …
mai multe detalii »
rezultate finale la concursul organizat în data de 18.10.2016
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: şef sector la Sectorul prestări servicii şi referent tr.IA la Atelierul întreţinere, reparaţii din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante
de consilier clasa I asistent din cadrul Direcției urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru – Serviciul urbanism, amenajarea …
mai multe detalii »
Rezultatul contestației depusă la proba interviului pentru concursul organizat în data de 17.10.2016
pentru ocuparea funcției contractuale de inspector de specialitate debutant din cadrul Direcției de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultate finale pentru concursul organizat în data de 17.10.2016
pentru ocuparea funcției contractuale de inspector de specialitate debutant din cadrul Direcției de Asistență …
mai multe detalii »
Rezultate probă scrisă la concursul organizat în data de 18.10.2016
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: şef sector, gr.II la Sectorul prestări servicii şi referent tr.IA la Atelierul întreţinere, reparaţii din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public. …
mai multe detalii »
Rezultate proba scrisă pentru concursul organizat în data de 17.10.2016
pentru ocuparea funcției contractuale de inspector de specialitate debutant din cadrul Direcției de Asistență …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează la data de 28 octombrie 2016
pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor -casier …
mai multe detalii »
Anunţ cu privire la selecţia dosarelor pentru concursul organizat în data de 17.10.2016
pentru ocuparea funcției contractuale de inspector de specialitate debutant din cadrul Direcției de Asistență …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs în data de 18 octombrie 2016
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, după cum …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs în data de 17 octombrie 2016
pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de execuţie din cadrul Direcţiei de Asistenţă …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs în data de 24 octombrie 2016
pentru ocuparea a trei funcţii publice vacante de executie din cadrul Aparatului de specialitate a Primariului Municipiului …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, după cum …
mai multe detalii »
Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei functii publice vacante de conducere
de şef serviciu la Serviciul administrare străzi şi sistematizare rutieră din cadrul Directiei generale tehnică şi de …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizaeză în data de 6 septembrie 2016 examenul de promovare
a persoanei încadrate în funcţie contractuală de debutant, la expirarea perioadei de debut pentru care şefii ierarhici au întocmit referate de evaluare individuale în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea periodei de …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou
la Biroul de Evidenţă şi Administrarea Imobilelor de Locuit din cadrul Direcţiei patrimoniu - aparatul de specialitate al primarului municipiului …
mai multe detalii »
Rezultate finale la concursul de promovare organizat în data de 17.08.2016
pentru ocuparea postului contractual vacant de director, gr.II din cadrul Direcţiei Administraţia …
mai multe detalii »
Afişare rezultat probă scrisă la concursul de promovare organizat în data de 17.08.2016
pentru ocuparea postului contractual vacant de director, gr.II din cadrul Direcţiei Administraţia …
mai multe detalii »
Afişare selecţie la concursul de promovare organizat în data de 17.08.2016
pentru ocuparea postului contractual vacant de director, gr.II în cadrul Direcţiei Administraţia …
mai multe detalii »
Rezultatele finale la concursul organizat în data de 25.07.2016
pentru ocuparea a 2 posturi contractuale (consilier debutant şi consilier grad I) din cadrul Compartimentului implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile) …
mai multe detalii »
Afişare rezultate finale la concursul organizat în data de 25.07.2016 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de
şef serviciu – Serviciul Administrativ şi şofer tr.I la Sectorul Parc Auto din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public …
mai multe detalii »
Rezultatul probei scrise la concursul din data de 25.07.2016 pentru ocuparea a 2 posturi contractuale
consilier debutant şi consilier grad I din cadrul Compartimentului implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe …
mai multe detalii »
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul ce va avea loc în data de 25.07.2016 pentru ocuparea a 2 posturi contractuale
consilier debutant şi consilier grad I din cadrul Compartimentului implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe …
mai multe detalii »
Afişare rezultat probă scrisă la concursul organizat în data de 02.06.2016 pentru ocuparea postului contractual vacant
de inspector de specialitate debutant la Sectorul Cimitir ,,Pacea” din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public …
mai multe detalii »
Afişare selecţie la concursul organizat în data de 02.06.2016
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate debutant la Sectorul Cimitir ,,Pacea” din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public …
mai multe detalii »
Anunt privind contestatia depusa dupa afisarea rezultatelor la proba scrisa a concursului
pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de contabil șef din cadrul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” …
mai multe detalii »
Rezultatele finale la concursul organizat în data de 23.05.2016 - Teatrul municipal ,,Matei Vişniec” Suceava
pentru ocuparea postului de consilier resurse umane şi a postului de expert marketing PR …
mai multe detalii »
Rezultatul contestaţiei formulate de d-na Olar Lucia-Mihaela
înregistrată după afişarea selecţiei dosarelor, pentru concursul organizat în vederea ocuparii unei functii contractuale vacante de actor gradul II, în cadrul Teatrului Municipal „Matei …
mai multe detalii »
Afişare rezultate finale la concursul organizat în data de 04.05.2016 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de
inspector de specialitate debutant şi laborant, tr.II în cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor – Biroul investiţii, reparaţii şi administrativ şi Compartimentul control alimente de origine …
mai multe detalii »
Afişare rezultate probă scrisă la concursul organizat în data de 04.05.2016 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de
inspector de specialitate debutant şi laborant, tr.II în cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor – Biroul investiţii, reparaţii şi administrativ şi Compartimentul control alimente de origine …
mai multe detalii »
Teatrul Municipal „Matei Visniec” Suceava organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul instituţiei de spectacole Teatrul Municipal ,,Matei Vişniec “, după cum …
mai multe detalii »
Afişare selecţie la concursul organizat în data de 04.05.2016
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: inspector de specialitate debutant şi laborant, tr.II în cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor – Biroul investiţii, reparaţii şi administrativ şi Compartimentul control alimente de origine …
mai multe detalii »
Afişare rezultate finale la concursul organizat în data de 22.04.2016
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: floricultor, tr.II la Sectorul Spaţii verzi, sudor tr.I, fochist tr.IV la Atelierul întreţinere, reparaţii, muncitor mecanic tr.IV şi instalator tr.IV la Baza sportivă- Patinoarul artificial din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public …
mai multe detalii »
Afişare rezultate probă practică la concursul organizat în data de 22.04.2016 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de
floricultor, tr.II la Sectorul Spaţii verzi, sudor tr.I, fochist tr.IV la Atelierul întreţinere, reparaţii, muncitor mecanic tr.IV şi instalator tr.IV la Baza sportivă-Patinoarul artificial din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier
clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului de stare civilă, respectiv Biroul de evidenţă a persoanelor-Direcţia Municipală de Evidenţă a …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local
clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului dispecerat-supraveghere video-Poliţia Locală …
mai multe detalii »
Afişare selecţie la concursul organizat în data de 22.04.2016 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de
floricultor tr.II, sudor tr.I, fochist tr.IV, mecanic tr.IV şi instalator tr.IV, la Atelierul întreţinere, reparaţii, Baza sportivă-Patinoarul artificial din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultate finale la examenul de promovare în grad profesional de inspector de specialitate gr.II
organizat în data de 23.02.2016, din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor – Piaţa agroalimentară …
mai multe detalii »
Lista candidatilor selectati la concursul din data de 25.01.2016
pentru ocuparea posturilor vacante de: mecanic utilaje tr.III, mecanic utilaje tr.IV, sofer tr.I, ingrijitor si instalator …
mai multe detalii »
Rezultatele concursului organizat in data de 11.01.2016
pentru ocuparea postului contractual vacant de mecanic tr.I in cadrul Serviciului protectie civila, situatii de urgenta, sanatate si securitate in …
mai multe detalii »
Rezultate probă scrisă la concursul organizat în data de 11.01.2016
pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate debutant la Serviciul Administrativ din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Selecţie pentru concursul din data de 11.01.2016
pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate debutant la Serviciul Administrativ din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de mecanic, treapta I
din cadrul Serviciului Protecţie Civilă, Situaţii de Urgenţă, Sănătate şi Securitate în …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate, debutant
din cadrul Serviciului administrativ – Direcţia Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultate finale la concursul organizat în data de 18.11.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante
de mecanic utilaje, îngrijitor şi şofer tr.I, mecanic utilaje tr.I, din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public – Sectorul prestări servicii şi Sectorul Parc …
mai multe detalii »
Afişare selecţie la concursul organizat în data de 25.11.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante
de mecanic utilaje tr.II şi îngrijitor, la Sectorul spaţii verzi – I.Seră şi II. Spaţii verzi din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local
clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului instruire, logistică şi …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, superior
din cadrul Serviciului fiscalitate persoane fizice -Direcţia buget, contabilitate şi …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, gradul I
din cadrul Biroului autoritatea locală de autorizare transport - Serviciul autorizare activităţi …
mai multe detalii »
Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 01.10.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de
electrician tr. I, îngrijitor – Administrarea Centrului Cultural Bucovina din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultate finale la concursul organizat în data de 28.09.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de
inspector de specialitate gr.IA şi administrator tr.I din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public – Sectorul spaţii verzi şi Administrarea Centrului Cultural …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, debutant
din cadrul Serviciului protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în …
mai multe detalii »
Afişare rezultate probă scrisă la concursul organizat în data de 28.09.2015 pentru ocuparea posturilor vacante contractuale vacante
de inspector de specialitate gr.IA şi administrator tr.I din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public - Sectorul Spaţii verzi şi Administrarea Centrului Cultural …
mai multe detalii »
Afişare rezultate probă scrisă la concursul organizat în data de 23.09.2015 pentru ocuparea postului contractual vacant
de inspector de specialitate debutant din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public - Sectorul Spaţii …
mai multe detalii »
Afişare selecţie la concursul organizat în data de 28.09.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante
de inspector de specialitate gr.IA -Sectorul Spaţii verzi şi administrator tr.I la Administrarea Centrului Cultural Bucovina din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public …
mai multe detalii »
Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 21.09.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant
de tâmplar tr. II – Atelierul întreţinere, reparaţii din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public …
mai multe detalii »
Rezultatul final al concursul organizat în data de 07.09.2015-proba scrisa pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante
(1 post consilier gr.IA si 2 post de consilier gradul II) din cadrul Biroului autoritatea locală de autorizare …
mai multe detalii »
Rezultate finale la concursul organizat în data de 07.09.2015 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de casier debutant
din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor – Piaţa agroalimentară Iţcani şi Parcarea auto Hotel …
mai multe detalii »
Rezultate finale la concursul organizat în data de 31.08.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant
de: strungar tr.II, din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public – Atelierul întreţinere, …
mai multe detalii »
Rezultatele examenului de promovare organizat în data de 02.09.2015
pentru promovarea personalului contractual din cadrul Primariei Municipiului …
mai multe detalii »
Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 31.08.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant
de strungar tr. I – Atelierul întreţinere, reparaţii din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public …
mai multe detalii »
Afişare selecţie la concursul organizat în data de 07.09.2015 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante
casier debutant din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor pentru structurile: Piaţa agroalimentară Iţcani şi Parcarea auto Hotel …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de tâmplar, treapta II
din cadrul Atelierul întreţinere şi reparaţii - Direcţia Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Afişare selecţie la concursul organizat în data de 31.08.2015 pentru ocuparea postului contractual vacant
de strungar tr.I din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public – Atelierul întreţinere, …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate
debutant din cadrul Serviciului autoritatea tutelară - Direcţia de Asistenţă …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de strungar, treapta I
din cadrul Atelierul întreţinere şi reparaţii - Direcţia Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Afişare selecţie la concursul organizat în data de 10.08.2015 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de
mecanic utilaje tr.IV – Sectorul spaţii verzi, sudor tr.II şi tâmplar tr.I- Atelierul întreţinere, reparaţii din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului din data de 28.07.2015 - proba scrisă, 31.07.2015 - interviul
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier debutant la Biroul de evidenţă a persoanelor-D.M.E.P. …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de poliţist local
clasa I, gradul profesional asistent la Biroul protecţia mediului din cadrul Poliţiei Locale …
mai multe detalii »
Selectie pentru concursul organizat in data de 28.07.2015
în vederea ocupării unui post contractual vacant de consilier debutant la Biroul de evidenţă a persoanelor din cadrul Direcţiei …
mai multe detalii »
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducător autospecială-mecanic motopompă treapta II
în cadrul Serviciului protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă.Condiţiile de participare la concurs sunt …
mai multe detalii »
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de director executiv adjunct al Poliţiei Locale Suceava.
Concursul de recrutare va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul. Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt …
mai multe detalii »
Rezultatele finale la concursul organizat în data de 08.07.2015 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante
un post şef birou si un post de consilier gradul II din cadrul Biroului autoritatea locală de autorizare …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier, clasa I, debutant
din cadrul Biroului de evidenţă a persoanelor - Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier debutant
la Biroul de evidenţă a persoanelor din cadrul Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor …
mai multe detalii »
Rezultatele finale la concursul organizat în data de 02.07.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant
de inspector de specialitate debutant din cadrul Direcției de Ecologizare-Serviciul ecologizare și gestionare câini fără …
mai multe detalii »
Afişare rezultate finale la concursul organizat în data de 29.06.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante
de administrator tr. I şi casier din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor pentru structurile : Piaţa centrală, Piaţa Iţcani, Piaţa en gross şi Parcarea auto Hotel …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 02.07.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant
de inspector de specialitate debutant din cadrul Direcției de Ecologizare-Serviciul ecologizare și gestionare câini fără …
mai multe detalii »
Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 30.06.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant
de muncitor floricultor tr. III din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public- Sector Spaţii verzi …
mai multe detalii »
Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 02.07.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant
de inspector de specialitate debutant din cadrul Direcției de Ecologizare-Serviciul ecologizare și câini fără …
mai multe detalii »
Afişare selecţie la concursul organizat în data de 30.06.2015 pentru ocuparea postului contractual vacant
de muncitor floricultor tr. III din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public – Sectorul spaţii …
mai multe detalii »
Rezultate finale la concursul organizat în data de 16.06.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante
mecanic utilaje tr.IV, muncitor constructor tr.IV, sudor tr.II, din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, asistent
din cadrul Serviciului acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea …
mai multe detalii »
Afişare rezultate probă practică la concursul organizat în data de 16.06.2015 pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante
de muncitor constructor tr. IV şi mecanic utilaje tr.IV, din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public – Sector Cimitir ,,Pacea”, Sectorul prestări …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate debutant
din cadrul Serviciului ecologizare şi gestionare câini fără stăpân - Direcţia de …
mai multe detalii »
Rezultatele probei practice la concursul organizat în data de 08.06.2015
pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor necalificat I din cadrul Cantinei de ajutor social-Direcţia de Asistenţă …
mai multe detalii »
Afişare selecţie la concursul organizat în data de 16.06.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante
de: mecanic utilaje tr. IV, sudor tr. II, muncitor constructor tr. IV din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultate finale la examenul organizat în data de 27.05.2015
pentru promovarea în funcția contractuală de bucătar treapta IV la Cantina de ajutor social din cadrul Direcției de Asistență …
mai multe detalii »
Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie
din cadrul Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava şi din cadrul Direcţiei Municipale de Evidenţă a …
mai multe detalii »
Examen de promovare în funcţia de bucatar, treapta IV
pentru personalul Cantinei de ajutor social din cadrul Serviciului ajutoare sociale - Direcţiei de Asistenţă …
mai multe detalii »
Rezultate finale la concursul organizat în data de 28.04.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante
de: muncitor necalificat tr.I, mecanic utilaje tr.IV, sudor tr.IV, electrician tr.IV din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 28.04.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante
muncitor necalificat tr.I, mecanic utilaje tr.IV, sudor tr.IV, electrician tr.IV din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Rezultatul concursului din 31 martie 2015 - proba scrisă
pentru ocuparea unor funcţii contractuale din cadrul Serviciului protecţie …
mai multe detalii »
Rezultatele finale pentru concursul organizat în data de 23-26.03.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante
de asistent medical din cadrul Direcției de Asistență Socială-Biroul de medicină școlară …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea a 5 funcţii publice vacante de consilier
clasa I din cadrul Direcţiei Municipală de Evidenţă a Persoanelor …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent (tehnician veterinar)
treapta IA din cadrul Direcţiei de Ecologizare - Compartimentul gestionare câini fără …
mai multe detalii »
Afişare selecţie la concursul organizat în data de 10.03.2015 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante
de: muncitor horticultor tr.IV, mecanic utilaje tr.IV, muncitor necalificat tr.I, muncitor constructor(mozaicar), paznic, electrician tr.II şi tr.IV, sudor şi instalator din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante
de şofer, treapta I din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public - Sectorul Parc …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea a 7 posturi contractuale vacante de asistent medical
în cadrul în cadrul Biroului de medicină şcolară generală - Direcţia de Asistenţă …
mai multe detalii »
Rezultate probă practică şi scrisă la concursul organizat în data de 23.02.2015
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de îngrijitor şi laborant tr.II din cadrul Direcţiei Administraţia pieţelor - Compartimentul control alimente de origine animală, Piaţa agroalimentară centrală, Piaţa agroalimentară Iţcani, Complexul commercial ,,Bazar” şi parcarea auto Hotel …
mai multe detalii »
Rezultate finale la concursul organizat în data de 04.02.2015
pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de muncitor necalificat tr.I din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public-Sector Spaţii verzi – Formaţia spaţii …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Poliţiei Locale Suceava
respectiv: poliţist local, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Biroului protecţia …
mai multe detalii »
Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în data de 06.02.2015
pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical din cadrul Direcției de Asistență Socială-Biroul de medicină școlară …
mai multe detalii »
Afişare selecţie la concursul organizat în data de 04.02.2015 pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant
de muncitor necalificat tr. I din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public-Sectorul Spaţii verzi – Formaţia spaţii …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor
Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor, …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de muncitor necalificat I
în cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public, Sectorul spaţii verzi - Formaţia spaţii …
mai multe detalii »
Rezultatele concursului organizat în data de 15.01.2015
pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor necalificat tr. I – Direcţia Generală a Domeniului …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical
în cadrul în cadrul Biroului de medicină şcolară generală - Direcţia de Asistenţă …
mai multe detalii »
Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 15.01.2015
pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor necalificat tr. I din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public-Sector prestări servicii – Salubrizare, …
mai multe detalii »
Rezultate finale la concursul organizat în data de 09.01.2015 (proba practică) și 13.01.2015 (interviul)
pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de muncitor necalificat I din cadrul Direcției de Asistență Socială-Cantina de ajutor …
mai multe detalii »
Rezultate finale la concursul organizat în data de 08.01.2015
pentru ocuparea unui post contractual vacant de şofer tr.I din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public-Sector parc …
mai multe detalii »
Afişare selecţie la concursul organizat în data de 15.01.2015
pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor necalificat tr. I din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public-Sector prestări servicii – Activitatea salubrizare, …
mai multe detalii »
Rezultatele probei practice la concursul organizat în data de 09.01.2014
pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de muncitor necalificat I din cadrul Direcției de Asistență Socială-Cantina de ajutor …
mai multe detalii »
Rezultate probă practică la concursul organizat în data de 08.01.2015
pentru ocuparea unui post contractual vacant de şofer I din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public-Sector parc …
mai multe detalii »
Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru concursul organizat în data de 08.01.2015
pentru ocuparea unui post contractual vacant de șofer treapta I din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public-Sectorul Parc …
mai multe detalii »
Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru concursul organizat în data de 08.01.2015
pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de muncitor necalificat I din cadrul Direcției de Asistență Socială-Cantina de ajutor …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, superior
din cadrul Serviciului urmărire şi executare silită-Direcţia buget, contabilitate şi …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor necalificat I
în cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public - Sectorul prestări servicii, activitatea Salubrizare, …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier, clasa I, asistent
din cadrul Biroului de evidenţă a persoanelor - Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier
clasa I, asistent din cadrul Unităţii municipale de monitorizare -Biroul energetic şi de utilităţi …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de referent
clasa III, superior din cadrul Compartimentului stabilire şi regularizare taxe - Serviciul cadastru, fond funciar, registru …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de referent
clasa III, superior din cadrul Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului - aparatul de specialitate al primarului municipiului …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de referent
clasa III, superior din cadrul Serviciului urbanism şi amenajarea teritoriului - aparatul de specialitate al primarului municipiului …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier, clasa I, asistent
din cadrul Serviciului de stare civilă - Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de consilier, clasa I, debutant
din cadrul Serviciului resurse umane - aparatul de specialitate al primarului municipiului …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante
de consilier, clasa I, principal din cadrul Serviciului integrare europeană şi strategii de …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante
de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului urmărire şi executare silită-Direcţia buget, contabilitate şi …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante
de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului urmărire şi executare silită-Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate. …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante
de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, superior
la Compartimentul autorizare activităţi comerciale din cadrul Serviciului autorizare activităţi comerciale şi organizare activităţi …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier
clasa I, asistent din cadrul Compartimentului strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism – Arhitect …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier
clasa I, superior din cadrul Serviciului financiar, contabilitate – Direcţia buget, contabilitate şi …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă de consilier
clasa I, asistent din cadrul Serviciului financiar, contabilitate – Direcţia buget, contabilitate şi …
mai multe detalii »
Examene de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie
din cadrul Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava şi din cadrul Direcţiei Municipale de Evidenţă a …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, superior
la Compartimentul autorizare activităţi comerciale din cadrul Serviciului autorizare activităţi comerciale şi organizare activităţi …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, superior
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, superior în cadrul Serviciului …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea două funcţii publice de execuţie vacante
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului financiar, contabilitate – Direcţia buget, contabilitate şi …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, temporar vacantă de consilier, clasa I, asistent
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, temporar vacantă de consilier, clasa I, asistent în cadrul Serviciului acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, superior în cadrul Serviciului …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului …
mai multe detalii »
-Concurs de promovare în funcţii publice de conducere vacante din cadrul Direcţei buget, contabilitate şi fiscalitate
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de promovare în următoarele funcţii publice de conducere vacante din cadrul Direcţei buget, contabilitate şi fiscalitate - Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava: • Şef birou la Biroul buget • Şef birou la Biroul finanţare învăţământ preuniversitar de …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, debutant în data de 30 iunie 2011
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, debutant în cadrul Serviciului cadastru, fond funciar, registru …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante în data de 10 iunie 2011
Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, asistent în cadrul Compartimentului regularizare taxe autorizaţii de construire – Arhitect …
mai multe detalii »
Examene de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut
Primăria municipiului Suceava organizează examene de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava şi din cadrul Serviciului Municipal de Evidenţă a Persoanelor care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art.65 din Legea nr.188/1999, republicată (2), privind Statutul …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie în data de 12 mai 2011
consilier, clasa I, asistent în cadrul Serviciului urmărire şi executare silită – Direcţia buget, contabilitate şi …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de conducere din cadrul Poliţiei Locale Suceava
respectiv: Şef serviciu la Serviciul ordine, linişte publică şi pază nr. 1, Şef serviciu la Serviciul ordine, linişte publică şi pază nr. 2, Şef serviciu la Serviciul instruire, logistică şi administrativ, Şef birou la Biroul control activităţi comerciale, Şef birou la Biroul protecţia …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie
consilier, clasa I, asistent în cadrul Serviciului cadastru, fond funciar, registru …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacante de execuţie
consilier, clasa I, asistent în cadrul Serviciului urmărire şi executare silită – Direcţia buget, contabilitate şi …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie în data de 3 martie 2011
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie de consilier juridic, clasa I, debutant în cadrul Serviciului contencios administrativ, …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă
Primăria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă din cadrul Compartimentului buget - Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate, …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice vacante de execuţie
Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcţii publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, debutant în cadrul Serviciului urmărire şi executare silită – Direcţia buget, contabilitate şi …
mai multe detalii »
Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie temporar vacante
Primăria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Serviciului financiar, contabilitate - Direcţia buget, contabilitate şi fiscalitate, de …
mai multe detalii »
,
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Director general al Direcţiei generale tehnice şi de investiţii
Primăria municipiului Suceava, cu sediul in B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Director general al Direcţiei generale tehnice şi de …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 23-25 februarie 2009 pentru ocupare functii publice vacante - posturi unice
Concurs in intervalul 23-25 februarie 2009 pentru ocupare functii publice vacante - posturi unice …
mai multe detalii »
Anularea concursului din 13-20 ianuarie 2009 pentru ocuparea unor functii publice specifice vacante
Anularea concursului din 13-20 ianuarie 2009 pentru ocuparea unor functii publice specifice …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 13-20 ianuarie 2009 pentru ocuparea unor functii publice specifice vacante
Concurs in intervalul 13-20 ianuarie 2009 pentru ocuparea unor functii publice specifice …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 17-19 decembrie 2008 pentru ocuparea unor functii publice vacante
Concurs in intervalul 17-19 decembrie 2008 pentru ocuparea unor functii publice vacante …
mai multe detalii »
Concurs in data de 24 noiembrie 2008 pentru ocuparea unei functii publice vacante
Concurs in data de 24 noiembrie 2008 pentru ocuparea unei functii publice …
mai multe detalii »
Concurs in data de 12 noiembrie 2008 pentru ocuparea unei functii publice vacante
Concurs in data de 12 noiembrie 2008 pentru ocuparea unei functii publice …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 11-17 noiembrie 2008 pentru ocuparea unor functii publice specifice vacante
Concurs in intervalul 11-17 noiembrie 2008 pentru ocuparea unor functii publice specifice …
mai multe detalii »
Concurs in data de 20 octombrie 2008 pentru ocuparea unei functii publice vacante
Concurs in data de 20 octombrie 2008 pentru ocuparea unei functii publice …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 9-10 iunie 2008 pentru ocuparea unor functii publice vacante
Concurs in intervalul 9-10 iunie 2008 pentru ocuparea unor functii publice …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 7-8 mai 2008 pentru ocuparea unor functii publice de executie
Concurs in intervalul 7-8 mai 2008 pentru ocuparea unor functii publice de …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 7-8 aprilie 2008 pentru ocuparea unei functii publice de executie
Concurs in intervalul 7-8 aprilie 2008 pentru ocuparea unei functii publice de …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 10-11 martie 2008 pentru ocuparea unei functii publice de executie
Concurs in intervalul 10-11 martie 2008 pentru ocuparea unei functii publice de …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 19-20 decembrie 2007 pentru ocuparea unei functii publice de executie
Concurs in intervalul 19-20 decembrie 2007 pentru ocuparea unei functii publice de …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 13-14 decembrie 2007 pentru ocuparea unor functii publice
Concurs in intervalul 13-14 decembrie 2007 pentru ocuparea unor functii …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 19-20 noiembrie 2007 pentru ocuparea unor functii publice
Concurs in intervalul 19-20 noiembrie 2007 pentru ocuparea unor functii …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 5-6 noiembrie 2007 pentru ocuparea unei functii publice
Concurs in intervalul 5-6 noiembrie 2007 pentru ocuparea unei functii …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 25-26 octombrie 2007 pentru ocuparea unor functii publice
Concurs in intervalul 25-26 octombrie 2007 pentru ocuparea unor functii …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 23-24 iulie 2007 pentru ocuparea unei functii publice
Concurs in intervalul 23-24 iulie 2007 pentru ocuparea unei functii …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 18-19 iunie 2007 pentru ocuparea unor functii publice
Concurs in intervalul 18-19 iunie 2007 pentru ocuparea unor functii …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 04-05 iunie 2007 pentru ocuparea unor functii publice
Concurs in intervalul 04-05 iunie 2007 pentru ocuparea unor functii …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 10-11 mai 2007 pentru ocuparea unor functii publice
Concurs in intervalul 10-11 mai 2007 pentru ocuparea unor functii …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 16-17 aprilie 2007 pentru ocuparea unei functii publice
Concurs in intervalul 16-17 aprilie 2007 pentru ocuparea unei functii …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 15-16 martie 2007 pentru ocuparea unor functii publice
Concurs in intervalul 15-16 martie 2007 pentru ocuparea unor functii …
mai multe detalii »
Concurs in intervalul 15-16 ianuarie 2007 pentru ocuparea unor functii publice
Concurs in intervalul 15-16 ianuarie 2007 pentru ocuparea unor functii …
mai multe detalii »