Nr. H.C.L.AnAlte
Hotararile Consiliului Local Suceava pe anul 2021

Nr. H.C.L.Data sedintaTitlu HotarareDescarca H.C.L.Data Publicarii
2625/02/2021Hotărâre privind completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 215 din 25.07.2019 Hotararea nr. 2603/03/2021
2525/02/2021hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului municipiului Suceava, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiționale de actualizare, modificare și completare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava și împuternicirea Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT municipiului Suceava, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava Hotararea nr. 2503/03/2021
2425/03/2021Hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Primăriei municipiului Suceava Hotararea nr. 2403/03/2021
2325/02/2021Hotărâre privind modificarea art.10, punctul 1) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră în municipiul Suceava nr. 32211/1377/26.09.2018 aprobat prin HCL a municipiului Suceava nr. 133/2017 Hotararea nr. 2303/03/2021
2225/02/2021Hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava Hotararea nr. 2203/03/2021
2125/02/2021Hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL Hotararea nr. 2103/03/2021
2025/02/2021Hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale Hotararea nr. 2003/03/2021
1925/02/2021Hotărâre privind asocierea între municipiului Suceava și Casa de Cultură a Studenților din municipiul Suceava Hotararea nr. 1903/03/2021
1825/02/2021Hotărâre privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor bunuri imobile, terenuri aferente rețelelor de transport și distribuție a agentului termic Hotararea nr. 1803/03/2021
1725/02/2021Hotărâre privind completarea anexei nr.18 la HCL nr. 26 din 30.01.2020 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava Hotararea nr. 1703/03/2021
1628/01/2021HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării prețului pentru energia termică produsă în cogenerare, modificarea tarifului pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin S.A.C.E.T., precum și al prețului local pentru energia termică Hotararea nr. 1601/02/2021
1528/01/2021HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcții al ,Primăriei municipiului Suceava Hotararea nr. 1501/02/2021
1428/01/2021HOTĂRÂRE,privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de ,Poliţia Locală Suceava în anul 2021, obiectivele stabilite şi indicatorii de performanță Hotararea nr. 1401/02/2021
1328/01/2021HOTĂRÂRE,privind aprobarea cotei de 0,8%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, destinată administratorilor locuinţelor, pentru stabilirea chiriei locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, pentru administrarea, întreţinerea şi reparaţiile curente, precum şi reparaţiile capitale şi cota de 0,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcţiei, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor, pentru stabilirea chiriei locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL, ,care se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 de ani Hotararea nr. 1301/02/2021
1228/01/2021HOTĂRÂRE,privind aprobarea Parteneriatului Cadru de colaborare cu Organizațiile care,implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului,,conform Legii 31/2019 de aprobare a OUG nr. 74/2018 pentru acoperirea costurilor ,de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale Hotararea nr. 1201/02/2021
1128/01/2021HOTĂRÂRE,privind aprobarea vînzării directe a unei parcele de teren în suprafață de 300 mp, ,identică cu pc. nr. 36868 din CF 36868 proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Viena, nr. 16, cartier Tătărași, către domnul Țiculeanu Florin-Gheorghe, proprietarul imobilului casă de locuit amplasată pe această parcelă de teren Hotararea nr. 1101/02/2021
1028/01/2021HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării valorilor de inventar pentru bunurile imobile, ,proprietate a Municipiului Suceava, ce fac obiectul contractul de delegare a gestiunii,prin concesionare a serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare,a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava, ,contract înregistrat la SC Thermonet SRL sub nr. 66 din 15.10.2015 şi,înregistrat la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 30104 din 15.10.2015 Hotararea nr. 1001/02/2021
928/01/2021HOTĂRÂRE,privind darea în administrare unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a bunurilor imobile,,terenuri şi clădiri, aparţinând domeniului public al Municipiului Suceava Hotararea nr. 901/02/2021
828/01/2021HOTĂRÂRE,privind respingerea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construirea locuinte colective, spatii comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată,Solicitant: SANEMI S.R.L. Hotararea nr. 801/02/2021
728/01/2021HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construire bloc de locuinte cu spatii de depozitare, locuri de parcare si boxe la demisol, spatii comerciale, prestari servicii si birouri la parter, spatii de locuit la etaje, locuri de parcare supraterane, sistematizare verticala, amenajari exterioare, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată,Solicitant: DAVASY BUILDARS S.R.L. Hotararea nr. 701/02/2021
628/01/2021HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL si Regulament de Urbanism aferent,pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+5parțial cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterane, spații verzi, branșamente/racorduri pe teren proprietatea privată,Solicitant: S.C. UCASY BIULDARS S.R.L. Hotararea nr. 601/02/2021
528/01/2021HOTĂRÂRE,privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul școlar 2021-2022 Hotararea nr. 501/02/2021
428/01/2021HOTĂRÂRE,privind modificarea art. 6 din Contractul nr. 4880/251543/2020 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, aprobat în baza HCL 83/26.03.2020 Hotararea nr. 401/02/2021
328/01/2021HOTĂRÂRE,privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2021, a excedentului bugetului local ,rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, în sumă de 551.155,41 lei Hotararea nr. 301/02/2021
218/01/2021HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava în cadrul proiectului,„Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”,,aprobarea cheltuielilor legate de proiect, precum şi aprobarea acordului de parteneriat Hotararea nr. 220/01/2021
118/01/2021HOTĂRÂRE,privind schimbarea temporară a destinației spațiilor situate în municipiul Suceava:,str. 1 Decembrie 1918, fn – Sala de Sport a Școlii Generale ”Ion Crengă”, ,str. Păcii nr. 10 - Sala de Sport a Școlii Generale ”Miron Costin”, ,str. Vasile Alecsandri nr. 3 – Sala de sport a Colegiului Național ”Ștefan cel Mare”,,str. Grigore Ghica Voievod - Sala de Sport a Școlii Generale ”Grigore Ghica Voievod” ,în structuri medicale – centre de vaccinare Hotararea nr. 120/01/2021