Nr. H.C.L.AnAlte
Hotararile Consiliului Local Suceava pe anul 2019

Nr. H.C.L.Data sedintaTitlu HotarareDescarca H.C.L.Data Publicarii
35605/12/2019HOTĂRÂRE,privind înființarea Parcului Industrial Bucovina I și mandatarea societății Parcuri Industriale Bucovina SA în vederea obținerii titlului de parc industrial Hotararea nr. 35605/12/2019
35505/12/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al Gestiunii și mandatarea AJAC Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele și pe seama UAT municipiul Suceava Hotararea nr. 35505/12/2019
35405/12/2019HOTĂRÂRE,privind punerea la dispoziția Societății ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente investițiilor din cadrul Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” Hotararea nr. 35405/12/2019
35305/12/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT municipiul Suceava să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava) aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor Hotararea nr. 35305/12/2019
35205/12/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT municipiul Suceava și a participării Consiliului Local al UAT municipiul Suceava la cofinanțarea Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020” Hotararea nr. 35205/12/2019
35105/12/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” Hotararea nr. 35105/12/2019
35028/11/2019HOTĂRÂRE,privind atribuirea a 3 locuințe vacante aflate în administrarea Municipiului Suceava Hotararea nr. 35005/12/2019
34928/11/2019HOTĂRÂRE,privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, ,strada Mărășești nr.7A, în vederea extinderii și modernizării clădirilor C1 și C2 existente Hotararea nr. 34905/12/2019
34828/11/2019HOTĂRÂRE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava,,B-dul. George Enescu nr. 13, Bl. T32 Hotararea nr. 34805/12/2019
34728/11/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea închirierii de către Municipiul Suceava a unui spaţiu în vederea distribuirii alimentelor din stocurile Uniunii Europene Hotararea nr. 34705/12/2019
34628/11/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Curtea de Apel Suceava ,în vederea modernizării parcării situată pe suprafața de 1208 mp –,proprietatea statului român, domeniul public, dată în administrare Curții de Apel Suceava Hotararea nr. 34605/12/2019
34528/11/2019HOTĂRÂRE,privind suspendarea efectelor juridice ale contractelor de închiriere încheiate între municipiul Suceava și agenții economici ca urmare a începerii lucrărilor de modernizare ,în Piața agroalimentară George Enescu Hotararea nr. 34505/12/2019
34428/11/2019HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situat în Suceava, str. Ștefan cel Mare, nr.6 Hotararea nr. 34405/12/2019
34328/11/2019HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situat în Suceava, str. Mihai Eminescu, nr.36, bl.UJCM Hotararea nr. 34305/12/2019
34228/11/2019HOTĂRÂRE,privind transformarea unor posturi Hotararea nr. 34205/12/2019
34128/11/2019HOTĂRÂRE,privindrespingerea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul ,atribuit în folosinţă gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Diakonia” Suceava Hotararea nr. 34105/12/2019
34028/11/2019HOTĂRÂRE,privind preluarea în administrare a imobilului cu nr. cadastral 53939 ,în suprafață de 1.213 mp, din administrarea Școlii gimnaziale nr. 8 Suceava, ,în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava Hotararea nr. 34005/12/2019
33928/11/2019HOTĂRÂRE,privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei,Hotărâri de Guvern privind trecerea unor drumuri din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unității administrative teritoriale și în administrarea Consiliului Local Hotararea nr. 33905/12/2019
33828/11/2019HOTĂRÂRE,pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2007 de aprobare a,Regulamentului privind amplasarea teraselor în imediata vecinătate a spațiilor de alimentație publică Hotararea nr. 33805/12/2019
33728/11/2019HOTĂRÂRE,pentru aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat,solicitant Moldovan Sergiu Hotararea nr. 33705/12/2019
33628/11/2019HOTĂRÂRE,pentru încheierea unui ACORD DE COOPERARE între ,Municipiul SUCEAVA, Județul SUCEAVA din ROMÂNIA şi ,Municipiul YINCHUAN, Regiunea Autonomă Ningxia Hui din,Republica Populară CHINEZĂ Hotararea nr. 33605/12/2019
33528/11/2019HOTĂRÂRE,privind încheierea unui ACORD DE ÎNFRĂȚIRE între ,Municipiul SUCEAVA, Judeţul Suceava din ROMÂNIA,şi Municipiul KARAVAS, District Kyrenia din REPUBLICA CIPRU Hotararea nr. 33505/12/2019
33428/11/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management ,pentru Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava,,a proiectului de management şi a duratei acestuia Hotararea nr. 33405/12/2019
33328/11/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea retragerii Consiliului Local al Municipiului Suceava ,din Asocierea cu persoana juridică ,SUCRAMIN TONIC-CLUB B.TUDORIU&CO SNC Hotararea nr. 33305/12/2019
33228/11/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr.209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava Hotararea nr. 33205/12/2019
33128/11/2019HOTĂRÂRE,privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al,S.C. Transport Public Local S.A. Suceava Hotararea nr. 33105/12/2019
33028/11/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Instalație iluminat nocturnă Stadion Areni” Hotararea nr. 33005/12/2019
32928/11/2019HOTĂRÂRE,privind recompensarea financiară a elevului Sîrghie Dragoș Andrei,premiat la Olimpiada Internațională de Astronomie - Piatra Neamț, România 2019 Hotararea nr. 32905/12/2019
32828/11/2019HOTĂRÂRE,privind acordarea ajutorului de urgență domnului ȚURCANU FLORIN,pentru minorul Țurcanu Luca, conform prevederilor Legii nr. 416/2001,privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare Hotararea nr. 32805/12/2019
32728/11/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea art.1 și art.2 din HCL 114/18.04.2019 de aprobarea a finanțării unor cheltuieli pentru dotarea cu aparatură medicală performantă a cabinetelor de specialitate ale Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență,„Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, pentru anul 2019 Hotararea nr. 32705/12/2019
32628/11/2019HOTĂRÂRE,pentru modificarea anexei la HCL nr. 98/18.04.2019, ,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România Hotararea nr. 32605/12/2019
32528/11/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România Hotararea nr. 32505/12/2019
32428/11/2019HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate,integral sau parţial din venituri proprii 2019 Hotararea nr. 32405/12/2019
32328/11/2019HOTĂRÂRE,privind efectuarea de virări de credite și,repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al ,Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2019 Hotararea nr. 32305/12/2019
32228/11/2019HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2019 Hotararea nr. 32205/12/2019
32128/11/2019HOTĂRÂRE,privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: ,decembrie 2019, ianuarie – februarie 2020 Hotararea nr. 32105/12/2019
32028/11/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea punctului 3, alin. 2 din cadrul Art. 4 al HCL nr. 201/2016 ,privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate Hotararea nr. 32005/12/2019
31928/11/2019HOTĂRÂRE,privind validarea mandatului de consilier local al,d-lui. BĂIȚAN VASILICĂ în Consiliul Local al municipiului Suceava Hotararea nr. 31905/12/2019
31828/11/2019HOTĂRÂRE,privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Bicsi Bogdan,,şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în ,Consiliul Local al municipiului Suceava Hotararea nr. 31805/12/2019
31728/11/2019HOTĂRÂRE,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,,domnului Locotenent în retragere BERARIU NICOLAI Hotararea nr. 31705/12/2019
31612/11/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul de credit bancar,nr. RQ18100113966376 din 31.10.2018 Hotararea nr. 31612/11/2019
31512/11/2019HOTĂRÂRE,privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei ,Hotărâri de Guvern privind transmiterea, cu titlu gratuit, a suprafețelor de fond forestier din grupa I funcțională – vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, ,subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva,,în domeniul public al Municipiului Suceava,și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava Hotararea nr. 31512/11/2019
31424/10/2019Hotărâre privind atribuirea a 7 locuinţe vacante aflate în administrarea Municipiului Suceava Hotararea nr. 31428/10/2019
31324/10/2019Hotărâre privind aprobarea efectuării schimbului şi repartizarea a două locuinţe aflate în administrarea Municipiului Suceava Hotararea nr. 31328/10/2019
31224/10/2019Hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava Hotararea nr. 31228/10/2019
31124/10/2019Hotărâre privind modificarea pct.3 din cadrul anexei aprobată prin HCL nr.245 din 22 august 2019 Hotararea nr. 31128/10/2019
31024/10/2019Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reţea canalizare menajeră pe străzile Dobrilă Eugen, Molidului şi Făgetului” Hotararea nr. 31028/10/2019
30924/10/2019Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Cultural Educativă „Arcanul-USV” Hotararea nr. 30928/10/2019
30824/10/2019Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Kult-Art” Hotararea nr. 30828/10/2019
30724/10/2019Hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor cultural-artistice şi finanţarea necesară organizării Revelionului 2019-2020 în Piaţa 22 Decembrie - Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor din Municipiul Suceava Hotararea nr. 30728/10/2019
30624/10/2019Hotărâre de completare a Anexei 4.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava către S.C. Transport Public Local S.A aprobat prin H.C.L. nr. 333/24.11.2016 Hotararea nr. 30628/10/2019
30524/10/2019Hotărâre privind apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Suceava a unor bunuri imobile clădiri-construcţii speciale ce fac obiectul contractului de vânzare autentificat sub nr.2809 din 27.08.2019, încheiat între societatea Transporturi Auto Suceava SA şi Municipiul Suceava Hotararea nr. 30528/10/2019
30424/10/2019Hotărâre privind aprobarea declanşării procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiţii Ruta alternativă Suceava-Botoşani, etapa II drum, tronson I: intersecţie Traian Vuia cu Calea Unirii – pod peste râul Suceava Hotararea nr. 30428/10/2019
30324/10/2019Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru mai buna organizare a activităţilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Administraţia Pieţelor şi la nivelul Direcţiei Generale a Domeniului Public Hotararea nr. 30328/10/2019
30224/10/2019Hotărâre pentru modificarea art. 3 lit. a)-b) şi a anexelor nr. 1-2 din H.C.L. nr.246/22.08.2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Primăria municipiului Suceava, precum şi a art. 1 şi a anexei din H.C.L. nr. 273/19.09.2019 privind transformarea unor posturi Hotararea nr. 30228/10/2019
30124/10/2019Hotărâre privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi Hotararea nr. 30128/10/2019
30024/10/2019Hotărâre privind aprobarea de măsuri pentru stimularea transportului cu vehicule cu propulsie integral electrică Hotararea nr. 30028/10/2019
29924/10/2019Hotărâre privind aprobarea închirierii de către Municipiul Suceava a unui spaţiu în suprafaţă de 85,4 mp, situat în Suceava, strada Parcului nr.12, în vederea funcţionării sediului administrativ “Cimitir Pacea” Hotararea nr. 29928/10/2019
29824/10/2019Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activitaţii de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru consumatorii branşaţi la sistemul centralizat, începând cu 1 noiembrie 2019 Hotararea nr. 29828/10/2019
29724/10/2019Hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a Municipiului Suceava către Consiliul Judeţean Suceava şi respectiv către Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava Hotararea nr. 29728/10/2019
29624/10/2019Hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului de iluminat public, a caietului de Sarcini şi a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Suceava Hotararea nr. 29628/10/2019
29524/10/2019Hotărâre privind completarea anexei nr.1 la HCL nr.209 din 25.07.2019 privind apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Suceava a unor noi parcele de teren în vederea amenajării unor locuri de parcare în conformitate cu prevederile legale în vigoare Hotararea nr. 29528/10/2019
29424/10/2019Hhotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent în vederea construirii unui bloc de locuinţe colective cu regim mediu de înălţime, cu funcţiuni complementare locuirii, împrejmuire teren, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, extinderi de reţele de utilităţi tehnico-edililitare şi racorduri la aceste reţele pe teren proprietate privată – Solicitant: SC. MARBO WOODS S.R.L. Hotararea nr. 29428/10/2019
29324/10/2019Hhotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui bloc de locuinţe de serviciu pe str. Pictor Şerban Rusu Arbore, sistematizare verticală, locuri de parcare, extinderi de reţele şi racorduri/branşamente tehnico-edilitare, pe teren proprietatea Municipiului Suceava – Solicitant: Municipiul Suceava Hotararea nr. 29328/10/2019
29224/10/2019Hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei sectorului de stradă de pe Aleea Nucului (cuprins între Esplanada Centrală şi strada Vasile Bumbac) şi a străzii Libertăţii din străzi în parcare Hotararea nr. 29228/10/2019
29124/10/2019Hhotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Extindere reţea de distribuţie a energiei electrice pe strada I.C Brătianu” Hotararea nr. 29128/10/2019
29024/10/2019Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Extindere reţea de distribuţie a energiei electrice pe strada Petru Comarnescu” Hotararea nr. 29028/10/2019
28924/10/2019Hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, care nu deţin locuinţă pe teritoriul Municipiului Suceava Hotararea nr. 28928/10/2019
28824/10/2019Hotărâre privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Suceava Hotararea nr. 28828/10/2019
28724/10/2019Hotărâre privind aprobarea plăţii în avans a subvenţiei pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei prin sistem centralizat şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei, în sumă de 10.000.000 lei (inclusiv T.V.A), pentru sezonul rece 2019-2020 Hotararea nr. 28728/10/2019
28624/10/2019Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “Voces Cristianum” Suceava Hotararea nr. 28628/10/2019
28524/10/2019Hotărâre privind asocierea între Municipiului Suceava şi Asociaţia Club Sportiv “Foresta” Suceava Hotararea nr. 28528/10/2019
28424/10/2019Hotărâre privind rectificarea Bugetului institutiţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2019 Hotararea nr. 28428/10/2019
28324/10/2019Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2019 Hotararea nr. 28328/10/2019
28224/10/2019Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2019, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare Hotararea nr. 28228/10/2019
28119/09/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea închirierii de către municipiul Suceava a unei parcele de teren în suprafață de 1500 mp în vederea relocării meselor de vânzare din Piața George Enescu 25/09/2019
28019/09/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea solicitării Asociației Sfântul Ioan cel Nou,de la Suceava- Centrul Medico-social de Îngrijire la Domiciliu, în calitate de titular al dreptului de folosință gratuită a spațiului proprietate a Municipiului Suceava- domeniul public, în suprafață de 391,75 mp, situat în Calea Unirii nr.15, Cămin 2, etaj 2, pentru realizarea lucrărilor de îmbunătățire a spațiului Hotararea nr. 28025/09/2019
27919/09/2019HOTĂRÂRE,privind acceptarea donației constând în conducte preizolate integrate în proiectul de Deviere circuit primar 2xDN250 mm în sistem preizolat pe strada Nicolae Iorga, lungime traseu 290 m, lucrare executată în baza Autorizației de construiré nr.210/13.05.2019 Hotararea nr. 27925/09/2019
27825/09/2019HOTARARE,privind modificarea art. 3 din HCL nr. 190 din 04.07.2019 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea, cu titlu gratuit, a suprafețelor de fond forestier din grupa I funcțională – vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava Hotararea nr. 27825/09/2019
27719/09/2019asocierea intre municipiul Suceava și SC Bucovina Wiew SRL Suceava Hotararea nr. 27725/09/2019
27619/09/2019HOTĂRÂRE,pentru modificarea HCL nr. 85/04.04.2019, privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România Hotararea nr. 27625/09/2019
27519/09/2019 HOTĂRÂRE,Privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A a aplasamentului și asigurării condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip-"Construire bază sportivă TIP 1, adiacent străzii Iuliu Hossu (cardinal 1917-1970), municipiul Suceava" Hotararea nr. 27525/09/2019
27419/09/2019HOTĂRÂRE,privind acordarea de recompense financiare elevilor Turturean David-Corneliu și Rebenciuc Paul-Florin premiați la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică – Keszthely, Ungaria 2019 Hotararea nr. 27425/09/2019
27319/09/2019H O T Ă R Â R E,privind transformarea unor posturi Hotararea nr. 27325/09/2019
27219/09/2019Hotărâre,privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul Municipal „Matei Vişniec" Suceava, a Caietului de obiective, a contractului de management, precum și a comisiei de concurs și a celei de soluționare a contestațiilor Hotararea nr. 27225/09/2019
27119/09/2019HOTĂRÂRE,privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane ,în regim de taxi Hotararea nr. 27125/09/2019
27019/09/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociația “Rădăcini și aripi” în vederea amplasării a cinci “cuiburi pentru cărți” în cinci locații din municipiul Suceava Hotararea nr. 27025/09/2019
26919/09/2019HOTĂRÂRE,privind preluarea în domeniul public al municipiului Suceava a investiției realizate de către ACET SA privind ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava realizată în cadrul Programului Operațional Sectorial ”Mediu” (POS-Mediu), aferent perioadei de programare financiară 2007-2013, conform contractului de finanțare nr. 121804/05.07.2011. Hotararea nr. 26925/09/2019
26819/09/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a municipiului Suceava către Consiliul Județean Suceava și respectiv către Instituția Prefectului- Județul Suceava Hotararea nr. 26825/09/2019
26719/09/2019HOTARARE,privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de concesiune nr. 1920 din 09.05.2012 încheiat între Municipiul Suceava și Liceul Tehnologic (Particular ) Virgil Madgearu Suceava Hotararea nr. 26725/09/2019
26619/09/2019HOTARARE,privind organizarea licitației pentru concesionarea unor parcele de teren în suprafață totală de 54.108 mp, teren proprietate publică a municipiului Suceava, în vederea realizării unei canalizații subterane pentru amplasare rețele de comunicații electronice și electrice Hotararea nr. 26625/09/2019
26519/09/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,în vederea construirii unui bloc de locuințe colective cu regim mediu de înălțime, cu funcțiuni complementare locuirii, împrejmuire teren, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, extinderi de rețele de utilități tehnico-edilitare și racorduri la aceste rețele ,pe teren proprietate privată ,Solicitant: SC MARBO WOODS SRL Hotararea nr. 26525/09/2019
26419/09/2019HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Modernizare strada Emil Cioran" Hotararea nr. 26425/09/2019
26319/09/2019HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Modernizare strada Ștefan Tomșa" Hotararea nr. 26325/09/2019
26219/09/2019HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Extindere rețele de iluminat public strada Izvoarele Cetății" Hotararea nr. 26225/09/2019
26119/09/2019HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Extindere rețele de iluminat public strada Ion Irimescu" Hotararea nr. 26125/09/2019
26019/09/2019HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Extindere rețele de iluminat public strada Măgurei" Hotararea nr. 26025/09/2019
25919/09/2019HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Extindere rețele de iluminat public strada Decebal" Hotararea nr. 25925/09/2019
25819/09/2019HOTĂRÂRE,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,,domnului NECULAI NIGA – Colonel în retragere Hotararea nr. 25825/09/2019
25719/09/2019HOTĂRÂRE,privind premierea elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava, cu rezultate deosebite la învățătură, la faza națională a Olimpiadelor școlare și a profesorilor îndrumători în anul 2019 Hotararea nr. 25725/09/2019
25619/09/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava Hotararea nr. 25625/09/2019
25519/09/2019HOTĂRÂRE,privind acordarea unor facilități fiscale Hotararea nr. 255, Hotararea nr. 25525/09/2019
25419/09/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Filiala Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor ''Regina Maria'' Hotararea nr. 25425/09/2019
25319/09/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația ''Creativ AS'' Suceava Hotararea nr. 25325/09/2019
25219/09/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2019 Hotararea nr. 25225/09/2019
25119/09/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava pe anul 2019, a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 11.09.2019 Hotararea nr. 25125/09/2019
25019/09/2019HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2019 Hotararea nr. 25025/09/2019
24919/09/2019HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2019 Hotararea nr. 24925/09/2019
24805/09/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Club Rotary Suceava - Bucovina în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului “ Simfonii de Toamnă “ ediția a 8 – a Hotararea nr. 24810/09/2019
24705/09/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Consiliul Județean Suceava în vederea organizării şi desfăşurării evenimentelor “ Aniversarea a 65 de ani de activitate a Ansamblului Artistic ”Ciprian Porumbescu” și Târgul de toamnă ”Produs în Bucovina” Hotararea nr. 24710/09/2019
24622/08/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru ,Primăria municipiului Suceava Hotararea nr. 24626/08/2019
24522/08/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea repartizarii a 9 locuințe pentru tineri, destinate închirierii ,realizate prin programul ANL, din Ansamblul Metro Petrom şi Ansamblul Privighetorii Hotararea nr. 24526/08/2019
24422/08/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea schimbului de locuinţă şi repartizarea apartamentului nr.7, ,compus din 2 camere și dependințe situat în municipiul Suceava, str. Putna nr.30, Bl.A3, ,cu apartamentul nr. 11, situat în Municipiul Vaslui, ,str. Metalurgiei nr.12, Bl.ANL 1, Sc.B, et.2 - familiei Ouatu Isabela Hotararea nr. 24426/08/2019
24322/08/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2019 ,a Teatrului Municipal Matei Vișniec Suceava Hotararea nr. 24326/08/2019
24222/08/2019HOTĂRÂRE,privind atribuirea unei denumiri de stradă în Municipiul Suceava,str. PIMEN SUCEVEANUL Hotararea nr. 24226/08/2019
24122/08/2019HOTĂRÂRE,de modificare a HCL nr. 162 din 26.05.2016 privind completarea bunurilor de retur proprietate publică a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 ,şi administrate de SC ACET SA Suceava Hotararea nr. 24126/08/2019
24022/08/2019HOTĂRÂRE,privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Județeană pentru apă și canalizare Suceava (AJAC Suceava) și operatorul ACET SA Suceava, înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010 Hotararea nr. 24026/08/2019
23922/08/2019HOTĂRÂRE,privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava Hotararea nr. 23926/08/2019
23822/08/2019HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul public al municipiului Suceava a unor ,bunuri imobile, având destinația de acces și parcări Hotararea nr. 23826/08/2019
23722/08/2019HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul public al municipiului Suceava,a străzii Nicolae Titulescu Hotararea nr. 23726/08/2019
23622/08/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Extindere sistem de monitorizare a municipiului Suceava” Hotararea nr. 23626/08/2019
23522/08/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Extindere rețele de iluminat public strada Victoriei" Hotararea nr. 23526/08/2019
23422/08/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 31//25.02.2016, modificată ,prin HCL nr. 1/15.01.2018, modificată prin HCL nr. 188/31.05.2018, ,modificată prin HCL nr. 9/31.01.2019 privind aprobarea contractării ,unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 25.000.000 lei Hotararea nr. 23426/08/2019
23322/08/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, ,de la Bugetul local al Municipiului Suceava pe anul 2019, a proiectelor ,declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 14.08.2019 Hotararea nr. 23326/08/2019
23222/08/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația Culturală „Friedrich Schwartz” Hotararea nr. 23226/08/2019
23122/08/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Societatea Ştiinţifică ''CYGNUS – CENTRU UNESCO'' Suceava Hotararea nr. 23126/08/2019
23022/08/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava Hotararea nr. 23026/08/2019
22922/08/2019 HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2019 Hotararea nr. 22926/08/2019
22822/08/2019HOTĂRÂRE,privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: ,septembrie, octombrie și noiembrie 2019 Hotararea nr. 22826/08/2019
22722/08/2019HOTĂRÂRE,privind desemnarea înlocuitorului de drept ,al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu Hotararea nr. 22726/08/2019
22625/07/2019H O T Ă R Â R E,privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru ,Primăria municipiului Suceava Hotararea nr. 22630/07/2019
22525/07/2019HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a bunurilor mobile și imobile aferente investiţiei Amenajare zona de Agrement Tătărași Hotararea nr. 22530/07/2019
22425/07/2019HOTĂRÂRE,de modificarea HCL nr. 156 din 30.05.2019 privind aprobarea prețului în vederea cumpărării unor clădiri - construcții speciale proprietatea Societății Transporturi Auto Suceava SA identificată prin cod unic de identificare RO 3177601, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/51/1991 cu sediul în Suceava str. Traian Vuia nr. 7 Hotararea nr. 22430/07/2019
22325/07/2019HOTĂRÂRE,de modificare a HCL nr. 162 din 26.05.2016 privind completarea bunurilor de retur proprietate publică a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 şi administrate de SC ACET SA Suceava Hotararea nr. 22330/07/2019
22225/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava și Asociația Cultural Educativă “CLUBUL VIDEO ART” al elevilor de la Colegiul Național “Petru Rareș” pentru participarea la Zeisst, Olanda la Festivalul Mondial al Cinematografiei de amatori UNICA ediţia 2019 și a acordului de parteneriat Hotararea nr. 22230/07/2019
22125/07/2019HOTĂRÂRE,privind premierea sportivului sucevean Măzăreanu Cristinel Costel și a antrenorului acestuia pentru performanța sportivă obținută la Campionatul European de Box Juniori Hotararea nr. 22130/07/2019
22025/07/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația Legio Phoenix MC Suceava Hotararea nr. 22030/07/2019
21925/07/2019HOTĂRÂRE,privind Acordul Tripartit Cadru pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor municipale și pentru implementarea obligațiilor de informare Hotararea nr. 21930/07/2019
21825/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea ,,Caietului de Sarcini și a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Suceava,, Hotararea nr. 21830/07/2019
21725/07/2019HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcţii al Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava Hotararea nr. 21730/07/2019
21625/07/2019HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcţii al Creşei nr.1 Suceava Hotararea nr. 21630/07/2019
21525/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de autotaxare în ,parcările cu plată din municipiul Suceava Hotararea nr. 21530/07/2019
21425/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea Bilanţului Termoenergetic pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava Hotararea nr. 21430/07/2019
21325/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării Municipiului Suceava, în calitate de acționar fondator, la constituirea societății Parcuri Industriale Bucovina SA Hotararea nr. 21330/07/2019
21225/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea solicitării Universității “Ștefan cel Mare” Suceava, în calitate de administrator al bunului imobil Internatul nr.2 de la “Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – Grup Școlar nr. 3” din Suceava str. Dimitrie Cantemir nr. 5, - proprietate publică al municipiului Suceava, pentru realizarea, pe cheltuiala administratorului, a lucrărilor de reabilitare a Internatului nr.2 Hotararea nr. 21230/07/2019
21125/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea promovării gratuite a ofertei educaționale pe care o oferă Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, pe 2 autobuze proprietate a municipiului Suceava, ce fac obiectul contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate cu S.C Transport Public Local SA Suceava Hotararea nr. 21130/07/2019
21025/07/2019HOTĂRÂRE,privind încetarea contractului de concesiune, prin renunțare la concesiune din partea concesionarului - Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, asupra terenului în suprafață de 2500 mp, identic cu nr. cadastral 47157 situat în Suceava, strada Bistriței nr.1A și aprobarea atribuirii în folosință gratuită a terenului menționat, pe durata existenței construcției, către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava Hotararea nr. 21030/07/2019
20925/07/2019HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor noi parcele de teren în vederea amenajării unor locuri de parcare în conformitate cu prevederile legale în vigoare Hotararea nr. 20930/07/2019
20825/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism – CTATU şi a regulamentului de funcţionare al acesteia, conform Legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare Hotararea nr. 20830/07/2019
20725/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea înlocuirii planşei nr. A09 – plan situaţie propusă, reglementări urbanistice din Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL nr. 232 din 27.06.2017,cu planşa 2 – reglementări urbanistice,Solicitant: S.C. MINARO ADAMA S.R.L Hotararea nr. 20730/07/2019
20625/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU,pentru construire ansamblu rezidențial format din 15 locuințe unifamiliale, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată,Solicitant: S.C. OVI VALI S.R.L. Hotararea nr. 20630/07/2019
20525/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire bloc de locuințe cu regim mare de înălțime cu locuri de parcare la demisol și în extinderea demisolului, spații comerciale și prestări servicii la parter, spații de locuit la etaje, sistematizare verticală, parcări supraterane, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată,Solicitanți: IFTIME DUMITRU și IFTIME SILVIA Hotararea nr. 20530/07/2019
20425/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construire cartier de locuinţe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități edilitare, pe teren proprietate privată,Solicitanți: Murariu Vergil, Murariu Aurelia și Dobroghiu Ioan Hotararea nr. 20430/07/2019
20325/07/2019HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii “Reabilitarea sistemului de distribuţie a energiei termice în municipiul Suceava, reţele de transport aferente PT Gară şi PT ANL Burdujeni şi reţele de distribuţie şi instalaţii interioare PT Gară” Hotararea nr. 20330/07/2019
20225/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiţii "Racord Canalizare pentru locuinţă strada Aurel Vlaicu nr. 51" Hotararea nr. 20230/07/2019
20125/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii " Branşament apă potabilă și racord canalizare pentru locuinţă strada Gherasim Buliga, nr 11A",HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii " Branşament apă potabilă și racord canalizare pentru locuinţă strada Gherasim Buliga, nr 11A" Hotararea nr. 20130/07/2019
20025/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului,„APLICAT – Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor la Suceava” cod SIPOCA 626/ cod SMIS 128093,,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului Hotararea nr. 20030/07/2019
19925/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea programul de mentorat Generația Tech în parteneriat cu Google.org și cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și a acordului de parteneriat între Municipiul Suceava şi Asociația Digital Nation Hotararea nr. 19930/07/2019
19825/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic ”Petru Muşat” cod SMIS 126402 ,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului Hotararea nr. 19830/07/2019
19725/07/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului,“Revitalizare spaţiu public urban din Municipiul Suceava”,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului Hotararea nr. 19730/07/2019
19625/07/2019HOTĂRÂRE,Privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului,„Health&Greenspace –Health-responsive planning and management of urban green infrastructure – Planificarea și gestionarea responsabilă a zonelor urbane verzi” cod 5584, faza de dezvoltare, cofinanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat Hotararea nr. 19630/07/2019
19425/07/2019HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2019 Hotararea nr. 19430/07/2019
19325/07/2019HOTĂRÂRE,privind efectuare de virări de credite și ,repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local ,al municipiului Suceava pentru anul 2019 Hotararea nr. 19330/07/2019
19225/07/2019HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2019 Hotararea nr. 19230/07/2019
19125/07/2019Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2019, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare Hotararea nr. 19130/07/2019
19004/07/2019privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea, cu titlu gratuit, a suprafețelor de fond forestier din grupa I funcțională – vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava Hotararea nr. 19005/07/2019
18904/07/2019privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2019 Hotararea nr. 18904/07/2019
18827/06/2019HOTĂRÂRE,pentru completarea și modificarea HCL nr. 146 din 30.05.2019 privind participarea Municipiului Suceava, în calitate de acționar fondator la constituirea societății ”Parcuri Industriale Bucovina” SA Hotararea nr. 18803/07/2019
18727/06/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,construire bloc de locuințecuînălțime de maxim D+P+5E culocuri de parcare la demisol, spațiicomercialeși de prestăriservicii la parter, spații de locuit la etaje, lucrări de drenaj, sistematizare verticală, parcărisupraterane, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată-,Solicitant: FILIP MIHAITA Hotararea nr. 18703/07/2019
18627/06/2019HOTĂRÂRE,privind atribuirea locuinţei aparţinând domeniul public al Municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Calea Unirii nr.15, cămin nr.2, Camera nr. 11, etaj III, doamnei Sali Mariana Hotararea nr. 18603/07/2019
18527/06/2019HOTĂRÂRE,Privind aprobarea repartizării apartamentului nr.10, compus din 2 camere și dependințe situat în Suceava, str. Putna nr.28, Bl.A2- familiei Lelcu Cristina Hotararea nr. 18503/07/2019
18427/06/2019HOTARARE,privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Suceava Hotararea nr. 18403/07/2019
18327/06/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea efectuării schimbului şi repartizarea a 5 locuinţe aflate în administrarea Municipiului Suceava Hotararea nr. 18303/07/2019
18227/06/2019HOTĂRÂRE,de modificare a art. 1 din HCL nr. 1/9.01.2019 privind acordarea ajutorului de urgență domnului MANILIUC VICTOR DANIEL pentru minora Airinei Larisa Mihaela, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare Hotararea nr. 18203/07/2019
18127/06/2019H O T Ă R Â R E,privind actualizarea statului de funcţii al Direcției Administrația Piețelor Hotararea nr. 18103/07/2019
18027/06/2019HOTĂRÂRE,pentru modificarea H.C.L. nr. 174/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava cu completările și modificărilor ulterioare Hotararea nr. 18003/07/2019
17927/06/2019HOTĂRÂRE,de completare a HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. cadastral PC 53300, situat în Suceava, str. Nicolae Titulescu Hotararea nr. 17903/07/2019
17827/06/2019 HOTĂRÂRE,privind colaborarea Municipiul Suceava prin Consiliul Local al Municipiului Suceava cu Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Asociația Județeană de Fotbal Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava și Centrul Cultural Bucovina în vederea organizării turneului internațional de fotbal pentru juniori sub 16 ani denumit sugestiv ”Patru regiuni pentru Europa” Hotararea nr. 17803/07/2019
17727/06/2019HOTĂRÂRE,pentru aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat,solicitant Cojocariu Veronica Hotararea nr. 17703/07/2019
17627/06/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construirea unui bloc de locuințe cu regim de înălțime P+2E , locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico edilitare, pe teren proprietate privată -Solicitant: ,S.C. FIDOCAT CONSTRUCT S.R.L. Hotararea nr. 17603/07/2019
17527/06/2019HOTĂRÂRE,pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obținut rezultate deosebite la învățătură, la faza națională a Olimpiadelor școlare, la Concursurile și Competițiile naționale Hotararea nr. 17503/07/2019
17427/06/2019HOTĂRÂRE,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Suceava”,,domnului doctor inginer NICOLAI GEORGE TURTUREANU Hotararea nr. 17403/07/2019
17327/06/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și ,a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ,„Construire hală cu parcare subterană pentru Piața agroalimentară George Enescu” Hotararea nr. 17303/07/2019
17203/07/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația ''Juventus'' Suceava Hotararea nr. 17203/07/2019
17127/06/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația Culturală ''Friedrich Schwartz'' Hotararea nr. 17103/07/2019
17027/06/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația ''MagiMedia'' Suceava Hotararea nr. 17003/07/2019
16927/06/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația ''Creștinii Bucovinei'' Suceava Hotararea nr. 16903/07/2019
16827/06/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România Hotararea nr. 16803/07/2019
16727/06/2019HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2019 Hotararea nr. 16703/07/2019
16630/05/2019HOTĂRÂRE,pentru modificarea art.2 din HCL nr. 105/18.04.2019 ,privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. Attrius Developments S.R.L Iași Hotararea nr. 16605/06/2019
16530/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului “Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava” cod SMIS 126613,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului Hotararea nr. 16505/06/2019
16430/05/2019HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcții pentru Primăria municipiului Suceava și a statului de funcții pentru Direcția de Ecologizare, precum și actualizarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Administrația Piețelor Hotararea nr. 16405/06/2019
16330/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare,ale Pieţelor Agroalimentare şi a Complexului Comercial Bazar ,situate în municipiul Suceava Hotararea nr. 16305/06/2019
16230/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursurilor și examenelor ,pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante ,corespunzătoare funcţiilor contractuale din Poliţia Locală Suceava Hotararea nr. 16205/06/2019
16130/05/2019HOTĂRÂRE,privind declanşarea procedurii de atribure a autorizaţiilor taxi disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi Hotararea nr. 16105/06/2019
16030/05/2019HOTĂRÂRE,privind numirea Cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor Hotararea nr. 16005/06/2019
15930/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea asumarii de către Municipiul Suceava a monitorizarii post-inchidere a depozitului de zgura și cenușa al S.C. Termica S.A. Suceava pe o perioada de 30 de ani Hotararea nr. 15905/06/2019
15830/05/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea acordării dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Mărășești nr.7A, în vederea extinderii și modernizării clădirilor C1 și C2 existente Hotararea nr. 15805/06/2019
15730/05/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea acordării dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, ,strada Calea Unirii, în vederea extinderii unui spațiu comercial existent Hotararea nr. 15705/06/2019
15630/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea prețului în vederea cumpărării unor clădiri - construcții speciale proprietatea,Societății Transporturi Auto Suceava SA identificată prin cod unic de identificare RO 3177601,,înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/51/1991 cu sediul în Suceava str. Traian Vuia nr. 7 Hotararea nr. 15605/06/2019
15530/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea prețului de vânzare a unor parcele de teren ,proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi construcţii Hotararea nr. 15505/06/2019
15430/05/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea art. 2 din HCL nr. 244 din 28.10.2010 privind concesionarea fără licitație a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale Hotararea nr. 15405/06/2019
15330/05/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosinţă gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Diakonia” Suceava Hotararea nr. 15305/06/2019
15230/05/2019HOTĂRÂRE,de completare a HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. cadastral PC 53492, situat în Suceava, str. Tineretului, nr.3 Hotararea nr. 15205/06/2019
15130/05/2019HOTĂRÂRE,de respingere a completării HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. cadastral PC 53300, situat în Suceava, str. Nicolae Titulescu Hotararea nr. 15105/06/2019
15030/05/2019HOTĂRÂRE,de respingere a completării HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. cadastral,PC 2303/104, situat în Suceava, str. Lazăr Vicol fn Hotararea nr. 15005/06/2019
14930/05/2019HOTĂRÂRE,de completare a HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. cadastral PC 53404, situat în Suceava, str. B-dul George Enescu, nr.13, bl.T32 Hotararea nr. 14905/06/2019
14830/05/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 40 din 23.02.2017 ,privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava Hotararea nr. 14805/06/2019
14730/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiilor excedentare și ,a celor disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat ,aflate în domeniul public al Municipiului Suceava Hotararea nr. 14705/06/2019
14630/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării Municipiului Suceava, în calitate de acționar fondator,,la constituirea societății „Parcuri Industriale Bucovina” SA Hotararea nr. 14605/06/2019
14530/05/2019HOTĂRÂRE,pentru respingerea intrării in legalitate a unui garaj ,construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat,solicitant: Cojocariu Veronica Hotararea nr. 14505/06/2019
14430/05/2019HOTĂRÂRE,pentru aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj ,construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat,solicitant: Sandu Victor Ioan Hotararea nr. 14405/06/2019
14330/05/2019HOTĂRÂRE,pentru aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj ,construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat,solicitant: Mercorie Constantin Hotararea nr. 14305/06/2019
14230/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale ,a Colegiului Tehnic „Petru Musat” cod SMIS 126402 ,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului Hotararea nr. 14205/06/2019
14130/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Modernizare strada Traian Țăranu etapa I” Hotararea nr. 14105/06/2019
14030/05/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația Club Sportiv Bucovina Dance Studio Suceava Hotararea nr. 14005/06/2019
13930/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România Hotararea nr. 13905/06/2019
13830/05/2019HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2019 Hotararea nr. 13805/06/2019
13730/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pentru bugetul general al municipiului Suceava şi situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2018 Hotararea nr. 13705/06/2019
13630/05/2019HOTĂRÂRE,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,,domnului ANDREI NĂSTASE – Primar ales al municipiului Chișinău Hotararea nr. 13605/06/2019
13530/05/2019HOTĂRÂRE,privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: ,iunie, iulie și august 2019 Hotararea nr. 13505/06/2019
13410/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava pe anul 2019, a proiectelor declarate câștigătoare de,Comisia de evaluare și selecție în data de 09.05.2019 Hotararea nr. 13413/05/2019
13310/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și ,a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii,„Alimentare cu apă și canalizare cartier pentru tineri zona Tătărași” Hotararea nr. 13313/05/2019
13210/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, pentru anul 2019 Hotararea nr. 13213/05/2019
13108/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării Municipiului Suceava prin Proiectul „Realizarea de Stații de Reîncărcare pentru Vehicule Electrice în Municipiul Suceava” în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ și de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții Hotararea nr. 13108/05/2019
13008/05/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului,“Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava”,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului Hotararea nr. 13008/05/2019
12908/05/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 38 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea ,Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava” cod SMIS 127992 Hotararea nr. 12908/05/2019
12808/05/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 366 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului “Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava” cod SMIS 1126613 Hotararea nr. 12808/05/2019
12718/04/2019HOTĂRÂRE,privind actualizarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții pentru Primăria municipiului Suceava, precum și modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 5/18.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din Primăria municipiului Suceava şi din serviciile publice de subordonare locală, fără personalitate juridică, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019 Hotararea nr. 12722/04/2019
12618/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ și de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ,ai obiectivelor de investiții din cadrul Proiectului ,„Realizarea de Stații de Reîncărcare pentru Vehicule Electrice în Municipiul Suceava” Hotararea nr. 12622/04/2019
12518/04/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 38 din 28 februarie 2019 privind ,aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ,ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului ,„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava” cod SMIS 127992 Hotararea nr. 12522/04/2019
12418/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, de la Bugetul local al Municipiului Suceava pe anul 2019, a proiectelor declarate câștigătoare de,Comisia de evaluare și selecție în data de 17.04.2019 Hotararea nr. 12422/04/2019
12318/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea ,PLANULUI DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE NECESARE GESTIONĂRII SITUAŢILOR DE URGENŢĂ,pentru anul 2019 al Municipiului Suceava Hotararea nr. 12322/04/2019
12218/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea Programului local privind creșterea performanței energetice a 102 blocuri din Municipiul Suceava, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare Hotararea nr. 12222/04/2019
12118/04/2019HOTĂRÂRE,pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 218/31.08.2006 privind avizarea utilizării,staţiilor de călători de către operatorii de transport rutier public de persoane ,prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean Hotararea nr. 12122/04/2019
12018/04/2019HOTĂRÂRE,privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Suceava în,Adunarea Generală a Asociaților de la SC TRANSAGENT SRL Suceava Hotararea nr. 12022/04/2019
11918/04/2019HOTĂRÂRE,privind acceptarea donației constând în doua parcele de teren, respectiv,parcela cadastrală nr. 53401 în suprafață de 140 mp și ,parcela cadastrală nr. 53400 în suprafaţă de 165 mp, ,situate în intravilanul municipiului Suceava, zona Metro, municipiul Suceava, ,parcele de teren afectate de rețeaua stradală propusă în PUZ-ul aprobat Hotararea nr. 11922/04/2019
11818/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi Fundatia FARA ,- Centrul de Zi de Recuperare Emanuel Suceava Hotararea nr. 11822/04/2019
11718/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi Asociaţia Lumină Lină Suceava-”Centrul social de noapte şi reinserţie socială a persoanelor fără adăpost -Sfânta Vineri” Hotararea nr. 11722/04/2019
11618/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2019, încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia ”Lumină Lină” -Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava Hotararea nr. 11622/04/2019
11518/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2019 încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”- Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, ,proiect intitulat „Alături de cei nevoiaşi şi suferinzi” Hotararea nr. 11522/04/2019
11418/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru dotarea cu aparatură ,medicală performantă a cabinetelor de specialitate ale Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pentru anul 2019 Hotararea nr. 11422/04/2019
11318/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Modernizare strada Barbu Ștefănescu Delavrancea” Hotararea nr. 11322/04/2019
11218/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Modernizare strada Crângului” Hotararea nr. 11222/04/2019
11118/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Modernizare strada Ștefan Luchian” Hotararea nr. 11122/04/2019
11018/04/2019HOTĂRÂRE,privind modul de calcul a contribuției lunare ,de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa Nr. 1 Suceava Hotararea nr. 11022/04/2019
10918/04/2019HOTĂRÂRE,privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință ,pe teritoriul municipiului Suceava Hotararea nr. 10922/04/2019
10818/04/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr.209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava Hotararea nr. 10822/04/2019
10718/04/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 208/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava Hotararea nr. 10722/04/2019
10618/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ,S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2019 Hotararea nr. 10622/04/2019
10518/04/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. Attrius Developments S.R.L Iași, ,în vederea susţinerii manifestărilor cultural–artistice, care se vor desfăşura cu ocazia,„Zilelor Sucevei”, în Municipiul Suceava Hotararea nr. 10522/04/2019
10418/04/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația „Pentru Suceava” Hotararea nr. 10422/04/2019
10318/04/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Fundația de Caritate și Întrajutorare „Ana” Suceava Hotararea nr. 10322/04/2019
10218/04/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Fundația Umanitară „CREST CREative Strategies” Suceava Hotararea nr. 10222/04/2019
10118/04/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația Științifică de Drept și Administrație Publică Suceava Hotararea nr. 10122/04/2019
10018/04/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava Hotararea nr. 10022/04/2019
9918/04/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociaţia Profesioniștilor Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava Hotararea nr. 9922/04/2019
9818/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România Hotararea nr. 9822/04/2019
9718/04/2019HOTĂRÂRE,privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, ,precum și a taxelor speciale pentru anul 2020 Hotararea nr. 9722/04/2019
9618/04/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 81/04.04.2019 ,privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2019 Hotararea nr. 9622/04/2019
9518/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru ,trimestrul I al anului 2019, pe cele două secţiuni:,Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare Hotararea nr. 9522/04/2019
9418/04/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea punctului 1 din cadrul Art. 4 al HCL nr. 201/2016 ,privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate Hotararea nr. 9422/04/2019
9318/04/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea acordării dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava,,strada Calea Unirii, în vederea extinderii unui spațiu comercial existent Hotararea nr. 9322/04/2019
9218/04/2019HOTĂRÂRE,privind preluarea în domeniul public al municipiului Suceava a imobilului – clădire „Grădinița cu program prelungit nr.4”,,din administrarea Colegiului Național “Mihai Eminescu” Suceava,,în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava Hotararea nr. 9222/04/2019
9118/04/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 266 din 31.08.2017 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor parcele de teren în suprafaţă totală de 13794 mp, teren situat în Suceava, str. Grigore Alexandru Ghica, cartier Iţcani, în vederea amenajării unui cimitir Hotararea nr. 9122/04/2019
9018/04/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea completării HCL nr. 40 din 23.02.2017,privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava Hotararea nr. 9022/04/2019
8918/04/2019HOTĂRÂRE,pentru respingerea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat,solicitant Sandu Victor Ioan Hotararea nr. 8922/04/2019
8804/04/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociaţia Culturală „Romantic Art” Suceava Hotararea nr. 8804/04/2019
8704/04/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociaţia Culturală „Ansamblul Maestro Art” Suceava Hotararea nr. 8704/04/2019
8604/04/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Fundaţia Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România ,„Orbul Bartimeu” Suceava Hotararea nr. 8604/04/2019
8504/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru,BISERICA PENTICOSTALĂ FILADELFIA SUCEAVA Hotararea nr. 8504/04/2019
8404/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ,pentru continuarea lucrărilor de construire a noului ,sediu Administrativ al Seminarului Teologic Liceal „Mitropolitul Dosoftei” Suceava Hotararea nr. 8404/04/2019
8304/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru continuare lucrări de construire ,Corp Administrativ – Social (Centru Social „Nașterea Domnului”) Suceava, ,la PAROHIA „NAȘTEREA DOMNULUI”- CATEDRALA – SUCEAVA Hotararea nr. 8304/04/2019
8204/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru ,PAROHIA „NAȘTEREA DOMNULUI” - CATEDRALA - SUCEAVA Hotararea nr. 8204/04/2019
8104/04/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea Bugetului General Centralizat,al Municipiului Suceava pe anul 2019 Hotararea nr. 8104/04/2019
8028/03/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită, către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –Direcția Națională Anticorupție Suceava, a unei parcele de teren identică cu nr. cadastral 53475 situată în Suceava, strada Vasile Bumbac 01/04/2019
7928/03/2019 HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 275 din 27 septembrie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului “Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului Tehnic ”Petru Musat” cod SMIS 126402 Hotararea nr. 7901/04/2019
7828/03/2019HOTĂRÂRE,privind validarea mandatului de consilier local al,d-nei. ENEA LIVIANA în Consiliul Local al municipiului Suceava Hotararea nr. 7801/04/2019
7728/03/2019HOTĂRÂRE,privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. VORNICU CORNELIU,şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în ,Consiliul Local al municipiului Suceava Hotararea nr. 7701/04/2019
7628/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL,MUNICIPIULUI SUCEAVA Hotararea nr. 76, Hotararea nr. 7601/04/2019
7528/03/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a ,serviciului social “Cantina de Ajutor Social” Hotararea nr. 75, Hotararea nr. 7501/04/2019
7428/03/2019H O T Ă R Â R E,privind transformarea unor posturi Hotararea nr. 7401/04/2019
7328/03/2019 HOTĂRÂRE,privind aprobarea Studiului de oportunitate a serviciului de,iluminat public al municipiului Suceava Hotararea nr. 73, Hotararea nr. 7301/04/2019
7228/03/2019 HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentului Serviciului de iluminat public ,în Municipiul Suceava Hotararea nr. 72, Hotararea nr. 7201/04/2019
7128/03/2019HOTĂRÂRE ,privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public al municipiului Suceava 2019-2021 ” Hotararea nr. 71, Hotararea nr. 7101/04/2019
7028/03/2019HOTĂRÂRE,de modificare a anexelor la HCL nr. 90 din 29.03.2018 privind Regulamentul de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava Hotararea nr. 7001/04/2019
6928/03/2019HOTĂRÂRE,privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare Hotararea nr. 6901/04/2019
6828/03/2019HOTARARE,privind aprobarea achiziționării prin negociere directă a unor clădiri - construcții speciale proprietatea Societății Transporturi Auto Suceava SA identificată prin cod unic de identificare RO 3177601, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/51/1991 cu sediul în Suceava str. Traian Vuia nr. 7. Hotararea nr. 6801/04/2019
6728/03/2019HOTĂRARE,privind respingerea acordarii dreptului de superficie prin licitaţie publică pentru o parcelă de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava – str. Ștefan cel Mare fn Hotararea nr. 6701/04/2019
6628/03/2019HOTARARE,privind schimbarea destinaţiei a unui spațiu ce aparține domeniului privat al municipiului Suceava, situat în Suceava, strada Calea Burdujeni nr.22, bl.149 din spațiu de tip “ Economat ” în spațiu comercial, și organizarea licitației în vederea acordării dreptului de folosință prin locațiune Hotararea nr. 6601/04/2019
6528/03/2019HOTARARE,privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Zorilor fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori Hotararea nr. 6501/04/2019
6428/03/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea completării HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava Hotararea nr. 6401/04/2019
6328/03/2019 HOTĂRÂRE,privind aprobarea parteneriatului între UAT Municipiul Suceava,şi Administraţia Bazinală de Apă Siret,în vederea implementării proiectului ,“Revitalizare spaţiu public urban din Municipiul Suceava” Hotararea nr. 6301/04/2019
6228/03/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a,indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului ,“Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” Hotararea nr. 6201/04/2019
6128/02/2019HOTĂRÂRE,pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 333/24.11.2016 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava Hotararea nr. 6105/03/2019
6028/02/2019HOTĂRÂRE,de aprobare a ,PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR,pe anul 2019 pentru municipiul Suceava Hotararea nr. 6005/03/2019
5928/02/2019H O T Ă R Â R E,privind atribuirea unei denumiri de stradă în Municipiul Suceava,strada Iuliu Hossu (cardinal, 1917 - 1970) Hotararea nr. 5905/03/2019
5828/02/2019 HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcţii al Primăriei municipiului Suceava, precum și,actualizarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de,Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Administraţia Pieţelor Hotararea nr. 58, Hotararea nr. 5805/03/2019
5728/02/2019H O T Ă R Â R E,privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgentă in cazurile de violență domestică Hotararea nr. 5705/03/2019
5628/02/2019HOTĂRÂRE,Privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă cu chirie din fondul locativ de stat şi locuinţe sociale Hotararea nr. 5605/03/2019
5528/02/2019HOTARÂRE,privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL Hotararea nr. 5505/03/2019
5428/02/2019 HOTĂRÂRE,privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul școlar 2019-2020 Hotararea nr. 5405/03/2019
5328/02/2019HOTĂRÂRE,pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri ,în regim de taxi Hotararea nr. 5305/03/2019
5228/02/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea completarii anexei nr. 18 din HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenuri noi identificate în vederea amenajării unor locuri de parcare în conformitate cu prevederile legale în vigoare Hotararea nr. 5205/03/2019
5128/02/2019HOTĂRÂRE,privind eliminarea unui bun imobil din anexa nr.1 la HCL 195 din 14.06.2016 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare Hotararea nr. 5105/03/2019
5028/02/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr.370 din 20 decembrie 2018, privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare Hotararea nr. 5005/03/2019
4928/02/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea acordarii dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Mărășești nr.7A, în vederea extinderii și modernizării clădirilor C1 și C2 existente Hotararea nr. 4905/03/2019
4828/02/2019HOTĂRÂRE,privind preluarea în domeniul public al municipiului Suceava a imobilului cu nr. cadastral 47169 în suprafață de 1.904 mp, din administrarea Școlii gimnaziale nr.8 Suceava, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava Hotararea nr. 4805/03/2019
4728/02/2019HOTĂRÂRE,privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi construcţii către proprietarii construcţiilor amplasate pe aceste parcele de teren Hotararea nr. 4705/03/2019
4628/02/2019HOTĂRÂRE,privind soluționarea unor cereri de atribuire de terenuri în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Hotararea nr. 46, Hotararea nr. 4605/03/2019
4528/02/2019HOTĂRÂRE,privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor parcele de teren acordate în baza prevederilor Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicată Hotararea nr. 4505/03/2019
4428/02/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea acordarii dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Calea Unirii, în vederea extinderii unui spațiu comercial existent Hotararea nr. 4405/03/2019
4328/02/2019HOTARARE,privind respingerea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Zorilor fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori Hotararea nr. 4305/03/2019
4228/02/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu 3(trei) tronsoane cu regim de înălțime D+P+7E+8Eretras, D+P+6E+7Eretras și D+P+4E, împrejmuire, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată Hotararea nr. 4205/03/2019
4128/02/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU DETALIU pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, individuale, parcare, sistematizare verticală, racorduri/brașamente, pe teren proprietate privată -Solicitant: S.C. PROLISOK S.R.L. Hotararea nr. 4105/03/2019
4028/02/2019HOTĂRÂRE,pentru aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat,solicitant Stredie Gheorghe Hotararea nr. 4005/03/2019
3928/02/2019 HOTĂRÂRE,privind modificarea art. 5, 6 si 7 din HCL nr. 233/26.07.2018 privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, modificată prin HCL nr. 298/25.10.2018 Hotararea nr. 3905/03/2019
3828/02/2019Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Colegiului Tehnic de industrie Alimentară Suceava ” Hotararea nr. 3812/03/2019
3728/02/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului,“Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului Hotararea nr. 3705/03/2019
3628/02/2019HOTĂRÂRE,Privind modificarea art.3 și art. 4 ale HCL nr. 293 din 25.10.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții " Grădiniță program normal Cartier Ițcani,,județ Suceava" Hotararea nr. 3605/03/2019
3505/03/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Sistematizare verticală, alei și parcări la blocurile ANL – Metro” Hotararea nr. 3505/03/2019
3428/02/2019 HOTĂRÂRE,privind asocierea municipiului Suceava, cu alte unități administrativ- teritoriale,,în vederea înființării,Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” Hotararea nr. 3405/03/2019
3328/02/2019HOTĂRÂRE,privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: ,martie ,aprilie, mai 2019 Hotararea nr. 3305/03/2019
3231/01/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 333/24.11.2016 privind atribuirea ,în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava Hotararea nr. 3204/02/2019
3131/01/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea modificării HCL nr.370 din 20 decembrie 2018, privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare Hotararea nr. 3104/02/2019
3031/01/2019HOTĂRÂRE,privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de,Poliţia Locală Suceava în anul 2019, obiectivele stabilite şi indicatorii de performanță Hotararea nr. 3004/02/2019
2931/01/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului de acţiuni / lucrări de interes local pentru anul 2019, pe care persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a le presta și procedura de acordare a ajutorului bănesc de urgentă Hotararea nr. 2904/02/2019
2831/01/2019HOTĂRÂRE,privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru ,instituţia de spectacole Teatrul Municipal “Matei Vişniec” Suceava Hotararea nr. 2804/02/2019
2731/01/2019HOTĂRÂRE,privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019,pentru Creşa nr.1 Suceava Hotararea nr. 2704/02/2019
2631/01/2019HOTĂRÂRE,privind actualizarea statelor de funcţii pentru Primăria municipiului Suceava ,și serviciile publice de subordonare locală, fără personalitate juridică Hotararea nr. 2604/02/2019
2531/01/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea, de principiu, a achiziționării unor clădiri - construcții speciale proprietatea Societății Transporturi Auto Suceava SA identificată prin cod unic de identificare RO 3177601, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/51/1991 cu sediul în Suceava str. Traian Vuia nr. 7 Hotararea nr. 2504/02/2019
2431/01/2019HOTĂRÂRE,privind acceptarea de către municipiul Suceava-domeniul public a donației constând în trei parcele de teren situate în extravilanul municipiului Suceava, strada Cuza Vodă,(zona Laniște) afectate de drumuri propuse în PUZ Hotararea nr. 2404/02/2019
2331/01/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Zorilor fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori Hotararea nr. 2304/02/2019
2231/01/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea organizării unei ședințe de licitație în vederea ,închirierii spațiului cu altă destinație decât locuință situat în Suceava Zona de Agrement Tătărași, aparținând domeniului public al municipiului Suceava, pentru desfășurarea activității de alimentație publică - cafenea Hotararea nr. 2204/02/2019
2131/01/2019HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava,şi Casa de Cultură a Studenţilor din Municipiul Suceava Hotararea nr. 2104/02/2019
2031/01/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea modului de administrare și a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea acordării de teren tinerilor conform Legii nr. 15/2003 Hotararea nr. 2004/02/2019
1931/01/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea completării HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava Hotararea nr. 1904/02/2019
1831/01/2019HOTĂRÂRE,privind respingerea Regulamentului local de publicitate privind ,amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava în ,conformitate cu prevederile Legii nr. 185 din 25 iunie 2013 privind ,amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată Hotararea nr. 1804/02/2019
1731/01/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea art. 6 la Contractul nr. 251990/27.04.2018/8099/7.05.2018 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, aprobat în baza HCL 117/26.04.2018 Hotararea nr. 1704/02/2019
1631/01/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 295/28 septembrie 2017 privind aprobarea proiectului,“Creşterea eficienţei energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava” ,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului Hotararea nr. 1604/02/2019
1531/01/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 281/28 septembrie 2017 privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava şi Judeţul Suceava în vederea implementării proiectului ,“Creşterea eficienţei energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava” Hotararea nr. 1504/02/2019
1431/01/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 280/28 septembrie 2017 privind aprobarea ,Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici a proiectului,“Creşterea eficienţei energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava” ,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului Hotararea nr. 1404/02/2019
1331/01/2019HOTĂRÂRE,pentru aprobarea „Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România” Hotararea nr. 1304/02/2019
1231/01/2019HOTĂRÂRE,pentru aprobarea „Regulamentului privind încheierea contractelor de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local” Hotararea nr. 1204/02/2019
1131/01/2019HOTĂRÂRE,privind înființarea Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor,depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice Hotararea nr. 1104/02/2019
1031/01/2019HOTĂRÂRE,pentru aprobarea „Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes local” Hotararea nr. 1004/02/2019
931/01/2019HOTĂRÂRE,nr. 9 din 31.01.2019,privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 31/25.02.2016, modificată prin HCL nr. 1/15.01.2018 modificata prin HCL 188/31.05.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 25.000.000 lei Hotararea nr. 904/02/2019
831/01/2019HOTĂRÂRE,nr. 8 din 31.01.2019,privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 244//30.10.2014, modificată prin HCL nr. 316/04.11.2016 si HCL nr. 199/21.06.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea finanțării unor investiții de interes public local Hotararea nr. 804/02/2019
731/01/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și ,a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiţii,„Alimentare cu energie electrică stație de încărcare autobuze electrice, ,municipiul Suceava” Hotararea nr. 704/02/2019
618/01/2019HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 138 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a,indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului ,“Centru Multifunctional „Arta”- Iţcani ” Hotararea nr. 618/01/2019
518/01/2019H O T Ă R Â R E,privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul,contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Primăria municipiului,Suceava şi din serviciile publice de subordonare locală, fără personalitate juridică,,valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019 Hotararea nr. 518/01/2019
418/01/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului ,“Construire grădiniţă în cartierul Burdujeni Sat din municipiul Suceava”,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului Hotararea nr. 418/01/2019
318/01/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului ,“Centru Multifunctional „Arta”- Iţcani ”,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului Hotararea nr. 318/01/2019
218/01/2019HOTĂRÂRE,privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2019, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018,,în sumă de 3.438.957,43 lei Hotararea nr. 218/01/2019
109/01/2019HOTĂRÂRE privind acordarea ajutorului de urgență d-lui Maniliuc Victor Daniel pentru minora Airinei Larisa Mihaela, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare Hotararea nr. 118/01/2019